Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
4
9
osoby poparły już inicjatywę
 

Formularz zgłoszeniowy


Nazwa instytucji: (wymagane)

Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach Porozumienia: (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Krótka charakterystyka działalności (do 400 znaków): (wymagane)

Strona www: (wymagane)


Opis działań spójnych z celami Porozumienia (warunkiem jest opis przynajmniej jednego projektu)

Opis działalności, w tym grupa docelowa (max 300 znaków): (wymagane)