Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
7
0
osoby poparły już inicjatywę
 

Lista 100 – logotypy do wykorzystania !

Lista100SPRUC_pionowe

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym – partnerem wspierającym SPRUC w 2017 roku – przygotowało znak rozpoznawczy dla osób wyróżnionych umieszczeniem na Liście 100. Lista obejmuje osoby, które prowadziły aktywną działalność przyczyniającą się do rozwoju umiejętności cyfrowych w kraju. Listę można zobaczyć TUTAJ.

Aby umożliwić wizualną identyfikację osób znajdujących się  na Liście 100 przygotowany został specjalny symbol listy roku 2017 i jest on dostępny do wykorzystania przez osoby wyróżnione w materiałach przez nich sygnowanych takich jak wizytówki, podpisy maili itp.

Kapituła Listy 100 uważa, że uznanie wyrażone umieszczeniem na Liście 100 warte jest upubliczniania, a sama Lista powinna stać się trwałym elementem wspierającym wysiłki na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Lista100SPRUC_pionoweLista100SPRUC_poziome

Symbole będą wkrótce dostępne w zakładce: Logotypy