Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
4
9
osoby poparły już inicjatywę
 

Inne

Broszuradobrychpraktyk_2014_okladkaPrezentujemy inspirujące i warte naśladowania działania na rzecz edukacji cyfrowej osób po 50. roku życia nagrodzone konkursie „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”. W 2011 roku konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Druga edycja konkursu została zorganizowana w 2013 roku w partnerstwie z Szerokim Porozumieniem na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Pomysłodawcą konkursu jest Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+„Dojrz@łość w sieci”, skupiająca firmy, organizacje pozarządowe, urzędy i instytucje, które angażują się w zachęcanie osób starszych do aktywnego korzystania z nowoczesnych technologii, w tym z Internetu.

W całej Polsce realizowane są rozmaite przedsięwzięcia, które pomagają dojrzałym Polakom korzystać z komputerów i Internetu. Dzięki konkursowi Koalicja identyfikuje i promuje najlepsze z nich, pokazując konkretne korzyści płynące z używania nowych technologii. Nadesłane zgłoszenia pomagają przełamywać stereotypy na temat korzystania z nowych technologii przez osoby dojrzałe. Dlatego szczególnie cenne są zawarte w broszurze opisy i wypowiedzi osób indywidualnych, które skorzystały z udziału w realizowanych kursach, warsztatach i innych inicjatywach.

W obydwu edycjach konkursu udział wzięło niemal 180 różnych instytucji i organizacji, w tym biblioteki, pracownie komputerowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, firmy czy stowarzyszenia. W obliczu skali problemu wykluczenia cyfrowego, które obejmuje ponad 9 mln Polaków po 50. roku życia, wszystkie podejmowane inicjatywy są niezwykle wartościowe, inspirujące i warte szerokiego promowania. Zachęcamy do zapoznania się z praktykami nagrodzonymi w konkursie, a także z działaniami na rzecz edukacji cyfrowej osób 50+, które prowadzą członkowie Koalicji „Dojrz@łośćw sieci”.

ulotka_sprucPrzedstawiamy ulotkę na temat SPRUC zawierającą kluczowe informacje i dane na temat Porozumienia.

jak_zaprojektowac
Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową dostępną dla osób o specjalnych potrzebach? Na to pytanie odpowiada podręcznik przygotowany przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Widzialni, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Zbiór prostych porad i wskazówek umożliwia przygotowanie serwisu zgodnego z wytycznymi WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Dzięki temu każdy użytkownik zakładający serwis na platformie WordPress dla siebie, organizacji, firmy czy instytucji będzie mógł samodzielnie dostosować go dla programów czytających wykorzystywanych przez osoby niewidome, programów powiększających stosowanych przez osoby niedowidzące i pozostałego oprogramowania asystującego. Autor w sposób czytelny i zrozumiały kieruje czytelnika przez poszczególne kroki tworzenia strony. Opisuje również poszczególne grupy osób posiadających specjalne potrzeby w korzystaniu ze stron www.