Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
4
9
osoby poparły już inicjatywę
 

Ogólnopolski program edukacyjny Szkoła z Klasą 2.0

Logo UPC Program prowadzony od 2010 r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z „Gazetą Wyborczą” pod patronatem MEN, jako kontynuacja „Szkoły z Klasą”.

Głównym celem jest wspieranie szkół w przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach i w projektach edukacyjnych. Rozwijamy kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, wyszukiwania informacji, docierania do e-zasobów, krytycznego korzystania ze źródeł, tworzenia wypowiedzi, komunikowania się i współpracy w sieci.

Szkoły tworzą Kodeksy 2.0, które opisują, kto, jak i kiedy może używać TIK. W programie wzięło udział 1300 szkół, 7000 nauczycieli i dyrektorów, ponad 100000 uczniów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Wspierają nas PAFW i Fundacja Agory, partnerem edycji 2012/13 jest Intel.

http://www.szkolazklasa.pl

Dagmara KrzesińskaMłodzi ludzie świetnie korzystają z możliwości, jakie stwarzają nowe technologie, w celach rozrywkowych i towarzyskich.  Gorzej jest z edukacją.  Szkoła z Klasą 2.0 uczy mądrego uczenia się z TIK, dzielenia się wiedzą i współpracy. Pokazuje, że w XXI wieku szkoła musi być „włączona” – inaczej grozi jej „hibernacja”.

Alicja Pacewicz, Wiceprezes zarządu CEO i Dyrektor ds. Programów i Wydawnictw w CEO

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Noakowskiego 10 /1, 00-666 Warszawa
http://www.ceo.org.pl

CEO wspiera polskie szkoły i polską demokrację. Uczymy krytycznie i twórczo myśleć, debatować i współpracować, rozumieć i zmieniać świat – wykorzystując także nowe technologie.

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Alicja Pacewicz,
Wiceprezes zarządu CEO i Dyrektor ds. Programów i Wydawnictw w CEO
e-mail: alicja.pacewicz@ceo.org.pl, tel.  (22) 825 01 81 wew. 115