Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
5
7
osoby poparły już inicjatywę
 

Europejski wskaźnik cyfrowej gospodarki i społeczeństwa DESI 2016

SPRUC

DESI 2016
Co wynika dla Polski z najnowszego wskaźnika cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa?

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz Instytut Spraw Publicznych organizują debatę eskpertów na temat DESI 2016.

W lutym Komisja Europejska opublikowała koleją edycję indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2016.  Obejmuje on zestaw istotnych wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie. Indeks DESI jest ważnym parametrem oceny postępów poszczególnych krajów w realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej ogłoszonej publicznie przez wiceprzewodniczącego KE Andrusa Ansipa podczas konferencji w Warszawie w maju 2015 roku.

Doniesienia medialne po ogłoszeniu indeksu DESI ograniczyły się do konstatacji, że Polska nadal zajmuje odległe miejsce wśród krajów UE w zakresie cyfryzacji. Tymczasem w kilku parametrach indeksu Polska odnotowała postęp choć nadal ma wiele do nadrobienia w takich obszarach jak np.  umiejętności użytkowników, udostępnianie oraz korzystanie z usług e-administracji czy  wykorzystanie technologii cyfrowej w małym i średnim biznesie. Podczas debaty chcemy dowiedzieć się jak wyniki DESI 2016 korespondują z planem działania Ministerstwa Cyfryzacji, czy i w jaki sposób wpływa on na rynek cyfrowy w Polsce.  Chcemy także wskazać na ciągle jeszcze dostępne instrumenty finansowe, które mogą zostać wykorzystane dla wydostania się Polski z grupy krajów „pozostających w tyle” w zakresie cyfryzacji.

Program debaty

  • Prezentacja DESI 2016 – Piotr Arak – starszy analityk Polityka Insight, były doradca Ministra Administracji Cyfryzacji, współautor raportów Polska 2030 i Młodzi 2011
  • Odniesienie DESI do Diagnozy Społecznej 2015 – dr. Dominik Batorski –  ICM UW, współautor Diagnozy Społecznej
  • Jak DESI 2016 wpływa na agendę Ministerstwa Cyfryzacji – Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego
  • Dyskusja
  • Podsumowanie i rekomendacje – Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji

Więcej na temat wskaźnika DESI 2016 2016 można zobaczyć tutaj: