Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania (WLIN)

wlin Powstanie WLIN było jednym z fundamentów projektu pt. „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Łopuchówko. WLIN to także „Woda Las i Natura” – portal edukacyjny, skupiający wszystkie z wyników projektu w ciekawe narzędzie dla nauczycieli i ekoedukatorów. Głównym celem projektu WLIN było stworzenie internetowej platformy edukacyjnej. Cel został zrealizowany poprzez stworzenie systemu, który pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości jakie oferuje e-nauczanie. Platforma obejmuje scenariusze edukacyjne zawierające wiedzę merytoryczną z zakresu: biologii roślin i zwierząt, fenologii, meteorologii, warunków wodnych, chemii środowiska.

www.wlin.pl

Norbert_MeyerRealizacja projektu WLIN dotyczyła przekazania informacji o środowisku naturalnym w sposób przystępny i łatwy dla wymagających użytkowników, jakimi są szkoły podstawowe i gimnazjalne. Dlatego też portal jaki udostępniło PCSS wspólnie z Nadleśnictwem Łopuchówko, oprócz niezbędnych treści, przekazuje całość w niekonwencjonalny sposób.  Niejako w tle wykorzystywana jest zaawansowana technologia sterowania urządzeniami sensorowymi, które w sposób zdalny przekazują informacje o stanie poziomu wody, jej zanieczyszczeniu, wilgotności powietrza czy też zdjęcia poklatkowe do obserwacji fenologicznych.  Efektem współpracy projektu WLIN jest kolejne wyzwanie jakie postawili sobie partnerzy projektu, m.in. monitorowanie parametrów magazynów przechowywania nasion czy aktywna ochrona przeciwpożarowa lasów.

Dr inż. Norbert Meyer

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Centrum badawczo-rozwojowe w zakresie ICT i e-Infrastruktury, operator sieci naukowych: krajowej PIONIER i miejskiej POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy

www.pcss.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
dr inż. Maciej Stroiński Z-ca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. PCSS
office@man.poznan.pl, tel. 61 858 20 03