Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Program Rozwoju Bibliotek

FRIS Dzięki temu przedsięwzięciu ponad 3800 bibliotek z małych miejscowości z całej Polski zmienia się w prawdziwe centra życia społecznego. Otrzymują one wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, a bibliotekarze biorą udział w praktycznych szkoleniach oraz mają możliwość pozyskiwania grantów na realizację ciekawych projektów dla mieszkańców. Biblioteki pełnią istotną rolę w integracji cyfrowej – setki tysięcy osób właśnie tutaj zetknęło się po raz pierwszy z komputerem i Internetem. Biblioteka to miejsce spotkań, edukacji, dostępu do informacji, wiedzy i kultury. Program jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez FRSI. Ważnymi partnerami są Microsoft, Orange, Ministerstwo Kultury oraz Administracji i Cyfryzacji.

Rafał KramzaDzięki naszemu programowi biblioteki rozwijają swój potencjał i coraz lepiej służą lokalnym społecznościom. Co ważne, są miejscami otwartymi na potrzeby różnych grup społecznych i dostępnymi – stanowią gęstą, silną sieć, którą napędza energia i aktywność pracujących tam bibliotekarzy.

Rafał Kramza, dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek, prezes FRSI

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych poprzez ułatwianie dostępu ich mieszkańców do informacji, wiedzy i edukacji. Nasze kluczowe działanie to Program Rozwoju Bibliotek.

www.frsi.org.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Elżbieta Dydak, elzbieta.dydak@frsi.org.pl, tel. 22 579 12 83, główny specjalista ds. projektów.