Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Pracownie Orange

By ułatwić mieszkańcom małych społeczności dostęp do informacji i technologii, w 50 niewielkich miejscowościach powstały pracownie Orange, czyli multimedialne, otwarte centra lokalnej aktywności. Orange Polska wyposażył je w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i wyremontował we współpracy z lokalnymi wolontariuszami. Fundacja Orange wspiera liderów pracowni poprzez system bezpłatnych szkoleń z zakresu m.in. budowania umiejętności liderskich, animacji społecznej, pracy z wolontariuszami. Do dyspozycji pracowni oddaliśmy internetową platformę komunikacji i wymiany wiedzy wzbogaconą o moduł grywalizacji. Jej celem jest motywowanie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz swojej społeczności oraz zdobywania nowych umiejętności, w tym kompetencji cyfrowych.

www.pracownieorange.pl

Jadwiga CzartoryskaW pracowniach Orange łączymy kompetencje organizacji pozarządowych oraz możliwości, jakie dają nowe technologie z potencjałem społeczności. Z radością obserwujemy, jak mieszkańcy wspólnie działają i zmieniają swoje otoczenie na lepsze.

Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange

Fundacja Orange
ul. Krasickiego 55/59, 02-796 Warszawa

Fundacja działa na rzecz nowoczesnej edukacji młodych. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca do zdobywania wiedzy i budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii.

www.fundacja.orange.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Ewa Krupa, Dyrektor Fundacji Orange, e-mail: ewa.krupa@orange.com, tel. 22 844 11 11