Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Podręcznik Dobrych Praktyk

Widzialni logo Eksperci Fundacji są autorami pierwszego w Polsce Podręcznika dobrych praktyk WCAG 2.0, skierowanego do administratorów stron internetowych, webmasterów oraz każdego zainteresowanego dostępnością stron www. Podręcznik powstał we współpracy z Orange Polska i pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Uniwersytetu Śląskiego, został wydany przez PWN w 2013 roku. Publikacja opisuje szczegółowo i tłumaczy poszczególne punkty standardu WCAG 2.0 opracowanego przez międzynarodowe konsorcjum W3C. Podaje przykłady zastosowań rozwiązań ułatwiających osobom niepełnosprawnym, starszym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe korzystanie z zasobów Internetu. Opisuje również sposób badania serwisu www pod kątem dostępności.

Wojciech KuleszaPodręcznik jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy ekspertów Fundacji. Jest pierwszym w Polsce, nowatorskim ujęciem zagadnień związanych ze standardami dostępności ujętymi w WCAG 2.0. Przystępna forma w połączeniu z konkretną opartą na przykładach wiedzą stanowi o wartości podręcznika, który jest znakomitym narzędziem dla programistów i webmasterów chcących tworzyć serwisy www zgodne ze standardami WCAG.<

Prezes Fundacji Widzialni Wojciech Kulesza

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, edukacja cyfrowa, dostępność stron www – audyty, badania, szkolenia. WCAG 2.0. Realizacja projektów dofinansowanych z EFS.

www.widzialni.org

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:

Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji, e-mail: artur@widzialni.org, tel. 600 360 581