Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Otwarte zabtyki

Logo CENTRUM CYFROWE Społeczny Czyn Cyfrowy

Crowdsourcingowa akcja czyszczenia rejestru zabytków

Projekt „Otwarte zabytki” ma na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie do działań na rzecz ich ochrony. „Otwarte” znaczy legalnie dostępne dla wszystkich. Wszystkie efekty projektu publikowane są w sieci na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, co oznacza, że można z nich swobodnie korzystać, modyfikować je, kopiować i udostępniać innym.

Projekt polega na tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków, w oparciu o dane pochodzące z Rejestru Zabytków. Służy do tego narzędzie, dzięki któremu można weryfikować i uzupełniać informacje o zabytkach. Dotychczas w akcję zaangażowało się ok. 10 tysięcy osób. Partnerami Otwartych Zabytków są m.in. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ośrodek KARTA, FRSI, CEO, TOnZ i PTTK.

centrumcyfrowe.pl

Katarzyna SawkoSukces projektu polega na tym, że nie uszczęśliwia on ludzi na siłę. Jak się okazało, nie trzeba specjalnie przekonywać do myśli, że zabytki są ważne. Zaangażowanie się w projekt nie wymaga wiele czasu, a pozwala rzeczywiście coś zrobić dla siebie i innych i mieć poczucie, że dzieli się swoją wiedzą z innymi. Dla profesjonalistów nasz projekt to szansa, żeby zgromadzić rozproszoną społecznie wiedzę.

Katarzyna Sawko, koordynatorka projektu

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Centrum Cyfrowe pracuje na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych i modeli współpracy opartych na otwartości i dzieleniu się.

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Alek Tarkowski, dyrektor, atarkowski@centrumcyfrowe.pl, 889 660 444