Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Orange dla bibliotek

W programie Orange dla Bibliotek wspieramy biblioteki w przemianie w nowoczesne centra informacji, kultury i edukacji. Na mocy porozumienia pomiędzy: Orange Polska, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ponad 3500 bibliotek publicznych oraz ich użytkownicy bezpłatnie korzystają z Internetu dostarczanego przez Orange. Fundacja wspiera biblioteki w działaniach edukacyjno-społecznych z wykorzystaniem nowych mediów i inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej. We współpracy z wolontariuszami Orange prowadzimy w bibliotekach kursy podnoszące kompetencje cyfrowe w zakresie świadomego korzystania z Internetu dla dzieci i dla seniorów − aby internet stał się ich sojusznikiem w codziennym życiu.

www.biblioteki.fundacja.orange.pl

Jadwiga CzartoryskaDostęp do internetu to dzisiaj dla wielu z nas rzecz oczywista. I taką też staje się dla polskich bibliotek – również tych z małych miast i wsi. Chcemy, aby zarówno najmłodsi, jak i najstarsi jak najczęściej do nich zaglądali i dzięki temu mieli szersze okno na świat.

Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange

Fundacja Orange
ul. Krasickiego 55/59, 02-796 Warszawa

Fundacja działa na rzecz nowoczesnej edukacji młodych. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca do zdobywania wiedzy i budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii.

www.fundacja.orange.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Ewa Krupa, Dyrektor Fundacji Orange, e-mail: ewa.krupa@orange.com, tel. 22 844 11 11