Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Logo_oig Stowarzyszenie Talent jest, od 2006 roku, nieprzerwanie organizatorem Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (OIG) – ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych. W latach 2010 – 2014 olimpiada organizowana była w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warto wspomnieć, że aktualnie organizacja OIG (w latach 2014 – 2016) jest kontynuowana przez Stowarzyszenie Talent w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Głównym celem Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów jest zainteresowanie uczniów informatyką poprzez rozwiązywanie ciekawych i inspirujących zadań i wyzwań informatycznych z zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Obecna, IX już edycja Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów zakłada:

  • Realizację zawodów indywidualnych i drużynowych
  • Zastosowanie nowych technologii dostosowanych do potrzeb uczniów w postaci platformy edukacyjnej stanowiącej nowatorskie narzędzie pracy.
  • Przedstawienie i promowanie informatyki jako nauki interdyscyplinarnej w obrębie przedmiotów ścisłych.
  • Kształtowanie i rozwijanie postaw i umiejętności pracy w zespole poprzez organizację zawodów drużynowych.
  • Angażowanie nauczycieli i opiekunów w działania służące optymalnemu rozwojowi młodzieży.

W ramach projektu organizowane są także obozy naukowo-treningowe dla uczestników, a także spotkania informacyjne dla nauczycieli. W ciągu kilku lat trwania projektu wytworzyło się liczne grono zaangażowanych nauczycieli, współpracujących ze Stowarzyszeniem zarówno przy OIG jak i przy innych projektach.

Do tej pory w Olimpiadzie uczestniczyło łącznie 7 tysięcy osób.

W obecnej edycji 2014/2015 w pierwszym etapie wzięło udział 1200 uczniów.

http://oig.edu.pl/

Ryszard_Szubartowski „Po owocach go poznacie
To parafraza słów Prezesa, a nie dosłowny cytat: Poznawanie zarówno prostych, jak złożonych zagadnień informatycznych dokonuje się poprzez operacje na obiektach bliskich codziennemu doświadczeniu. Moi uczniowie dochodzą do rozumienia skomplikowanych procesów niejako mimochodem, często nie zdając sobie z tego sprawy. Duże znaczenie przywiązuję do podświadomości. Dla jej uruchomienia potrzeba jasno wytyczonego celu, precyzyjnego wyobrażenia na temat efektu końcowego a także działania metodą prób i błędów.

Prezes Stowarzyszenia, Ryszard Szubartowski

Stowarzyszenie Talent
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego osób ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie matematyki i informatyki oraz innych nauk ścisłych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in poprzez organizowanie obozów naukowych, szkoleń, warsztatów, konkursów. Realizuje projekty we współpracy m.in. z MAiC, MEN, oraz Miastem Gdynia. Organizacja angażuje się także w zwiększenie dostępności nauki programowania i jej promowanie jako kompetencji przyszłości.

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Aneta Maciejewska, tel. 506 455 610, e-mail: aneta.maciejewska@talent.edu.pl