Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

O finansach… w bibliotece

FRIS Biblioteki to idealna przestrzeń dla edukacji ekonomicznej. Dzięki naszemu wsparciu już blisko 2000 osób powyżej 50 roku życia wzięło udział w oferowanych przez biblioteki publiczne kursach obejmujących bankowość elektroniczną, wybór najkorzystniejszych ofert bankowych i ubezpieczeniowych, bezpieczne korzystanie z kart i bankomatów czy opracowanie budżetu domowego. Podczas zajęć prowadzonych przez przeszkolonych bibliotekarzy wykorzystywany jest kurs e-learningowy, a prowadzący często uczą także podstaw obsługi komputera i Internetu. Projekt jest realizowany przez FRSI we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W obecnie realizowanej edycji szkoleniami zostanie objętych ok. 2200 osób starszych i ponad 210 bibliotekarzy.Strona projektu: http://www.biblioteki.org/pl/o_finansach_w_bibliotece_2_edycja/aktualnosci

Katarzyna MorawskaProjekt oferuje bibliotekom prostą metodologię spotkań edukacyjnych na temat domowych finansów. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem. To odpowiedź na potrzeby edukacyjne w tym zakresie oraz sposób na zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego, które w szczególności dotyczy osób starszych, zwłaszcza mieszkańców małych miejscowości.

Katarzyna Morawska, koordynatorka projektu (FRSI)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych poprzez ułatwianie dostępu ich mieszkańców do informacji, wiedzy i edukacji. Nasze kluczowe działanie to Program Rozwoju Bibliotek.

www.frsi.org.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Elżbieta Dydak, elzbieta.dydak@frsi.org.pl, tel. 22 579 12 83, główny specjalista ds. projektów.