Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Naukowa sieć PIONIER i Platforma Obsługi Nauki PLATON

Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Obecnie łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych (około 7500 km). Na bazie sieci PIONIER w ramach projektu PLATON (projekt POIG 2007-2013) stworzono i uruchomiono 5 nowoczesnych usług dla środowiska naukowego i społeczeństwa informacyjnego. Są to: usługi wideokonferencji, usługi eduroam, usługi kampusowe, usługi powszechnej archiwizacji oraz usługi naukowej interaktywnej telewizji HD. Usługi te mają znaczenie nie tylko dla nauki, ale także dla e-edukacji i e-umiejętności.

www.pionier.net.pl
www.platon.pionier.net.pl

Maciej_StroinskiSieć PIONIER to jedna z najnowocześniejszych sieci naukowych na świecie. Wraz z naukowymi, miejskimi sieciami komputerowymi tworzy szkielet polskiej e-Infrastruktury integralnie powiązanej z infrastrukturą europejskiej przestrzeni badawczej (za pośrednictwem sieci Géant) i światowej (za pośrednictwem sieci GLIF).

Dr inż. Maciej Stroiński

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Centrum badawczo-rozwojowe w zakresie ICT i e-Infrastruktury, operator sieci naukowych: krajowej PIONIER i miejskiej POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy

www.pcss.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
dr inż. Maciej Stroiński Z-ca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. PCSS
office@man.poznan.pl, tel. 61 858 20 03