Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Miejski Informator Multimedialny – interaktywne usługi

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Oficjalny serwis internetowy miasta Poznania realizowany we współpracy PCSS z Urzędem Miasta Poznania od 1995 roku, z przeznaczeniem dla mieszkańców, turystów, biznesmenów, zarządzany pod względem zawartości i struktury przez jednostki Urzędu Miasta. Rozwiązania realizowane i wdrażane w MIM kładą nacisk na innowacyjne wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii. W efekcie powstały m.in.: internetowe formularze skierowane do mieszkańców, możliwość płatności przez Internet, zbiór usług opartych o plan Poznania, system publicznych punktów dostępu do Internetu, konsultacji społecznych czy transmisji na żywo z obrad Rady Miasta. Ponadto serwis oferuje zestaw narzędzi dla samorządowych jednostek organizacyjnych, jak np. asystent Radnego, czy internetowy asystent Prezydenta.

www.poznan.pl
www.aglomeracja.poznan.pl

Bartosz_LewandowskiSystem MIM, będący efektem wieloletniej współpracy PCSS z Urzędem Miasta Poznania, jest integralnie związany z obrazem i postrzeganiem Miasta, także w Internecie. Usługi wdrożone przez Urząd wielokrotnie dawały Poznaniowi zwycięstwo w krajowych i międzynarodowych konkursach. Serwis jest niezwykle popularny wśród mieszkańców jak i lokalnych mediów, będąc głównym kanałem informacji na temat Poznania. Warto podkreślić, że na bazie doświadczeń budowania MIMa, powstał także serwis całej aglomeracji, agregujący dane przestrzenne i zasoby cyfrowe znacznie szerzej, niż tylko w granicach miasta.

Mgr inż. Bartosz Lewandowski

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Centrum badawczo-rozwojowe w zakresie ICT i e-Infrastruktury, operator sieci naukowych: krajowej PIONIER i miejskiej POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy

www.pcss.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
dr inż. Maciej Stroiński Z-ca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. PCSS
office@man.poznan.pl, tel. 61 858 20 03