Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Metodologia badania stron www

Widzialni logo Fundacja Widzialni z powodzeniem stosuje opracowaną przez ekspertów Fundacji metodologię badań, opartą na badaniach eksperckich z rygorystycznym zastosowaniem standardów WCAG (aktualnie WCAG 2.0) oraz testach z użytkownikami niepełnosprawnymi. Opracowała także na podstawie audytów szczegółowe rekomendacje pozwalające dostosować do standardów dostępności serwisy www. Obecnie w przygotowaniu do druku jest publikacja stanowiąca początek serii wydawniczej kompilująca opracowaną metodologię badań. Ponieważ technologie cyfrowe nieprzerwanie i dynamicznie się rozwijają metody badawcze muszą wciąż za nią nadążać , by spełniać standardy merytoryczne i gwarantować rzetelność realizowanych badań. Eksperci Fundacji nieprzerwanie podnoszą swoje kompetencje śledząc rozwój technologii oraz standardów WCAG.

Wojciech KuleszaNie wystarczy badać, trzeba jeszcze badać efektywnie i w taki sposób by wyniki badań były rzetelne i miarodajne. Opracowana przez ekspertów Fundacji metodologia badań dostępności gwarantuje rzetelność badań i merytoryczną wartość ich wyników. Sprawdzona w praktyce, wciąż doskonalona metodologia to podstawa wszelkich działań badawczych podejmowanych przez Fundację.

Prezes Fundacji Widzialni Wojciech Kulesza

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, edukacja cyfrowa, dostępność stron www – audyty, badania, szkolenia. WCAG 2.0. Realizacja projektów dofinansowanych z EFS.

www.widzialni.org

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:

Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji, e-mail: artur@widzialni.org, tel. 600 360 581