Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Link do przyszłości

Inspirujemy młodych ludzi z małych miejscowości do planowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem znaczenia nowoczesnych technologii. Już ponad 10 000 uczniów w wieku od 16 do 24 lat wzięło udział w specjalnych spotkaniach organizowanych w tym celu w bibliotekach publicznych. Uczestnicy mogą tam porozmawiać z praktykami – młodymi profesjonalistami, którzy już na wczesnym etapie kariery osiągnęli sukces zawodowy pracując jako programista aplikacji mobilnych, grafik komputerowy, metodyk w firmie e-learningowej czy specjalista PR w mediach społecznościowych. Elementem spotkań był także quiz dla młodzieży na temat aktualnej sytuacji i trendów na rynku pracy. FRSI realizuje projekt dzięki środkom Microsoft w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

www.linkdoprzyszlosci.pl

Partnerzy programu:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Barbara DyluśMłodzi ludzie – szczególnie z małych miejscowości – mają trudności na rynku pracy m.in. dlatego, że ich wybory związane z nauką i karierą zawodową są niespójne z realiami nowoczesnej gospodarki. Tymczasem rozwój ICT stwarza ogromne możliwości i generuje nowe potrzeby ze strony pracodawców.

Barbara Dyluś, koordynator projektów społecznego zaangażowania

Microsoft Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 195 A, 02-222 Warszawa

Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą produktów i usług dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych

www.microsoft.com/poland

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Barbara Dyluś, koordynator projektów społecznego zaangażowania e-mail: v-bdylus@microsoft.com , tel. 515 211 635