Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Federacja Bibliotek Cyfrowych jest siecią rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów działających w sieci PIONIER. Zasoby cyfrowe Federacji obejmują obecnie ponad 1,350,000 publikacji, współtworzonych przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze i są powiązane z Europejską Biblioteką Cyfrową Europeana. Ponadto FBC oferuje zaawansowane narzędzia i usługi dla humanistów: Wirtualne Laboratorium Transkrypcji, semantyczne bazy wiedzy, narzędzia lingwistyczne, repozytorium źródeł. Serwis FBC oparty jest na oprogramowaniu dLibra powstałym w PCSS. W ramach pakietu oprogramowania rozwijany jest także system do budowania muzeów cyfrowych – dMuseion.www.fbc.pionier.net.pl
www.ehum.psnc.pl

Cezary_MazurekOprogramowanie dLibra stało się de facto polskim standardem dla budowy bibliotek cyfrowych. Aktualnie wykorzystuje go ponad 100 bibliotek, jest ono także dostępne jako element innych produktów i systemów. Wokół hasła „dLibra i biblioteki cyfrowe” skupiona jest duża społeczność bibliotekarzy i humanistów – pasjonatów cyfryzacji.

Dr inż. Cezary Mazurek

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Centrum badawczo-rozwojowe w zakresie ICT i e-Infrastruktury, operator sieci naukowych: krajowej PIONIER i miejskiej POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy

www.pcss.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
dr inż. Maciej Stroiński Z-ca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. PCSS
office@man.poznan.pl, tel. 61 858 20 03