Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

E-centra

Strategicznym celem programu  e-Centra, realizowanego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo przy wsparciu firmy Microsoft, jest rozwój potencjału  8 tys. istniejących w Polsce Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. e-Centrów, PIAP). Program działa  w oparciu o portal e-learningowy  www.e-centra.pl,dzięki któremu każdy użytkownik ma dostęp do materiałów edukacyjnych i co najważniejsze – ma szansę dzielenia się tymi zasobami. Dążymy do tego, aby modelowe e-Centrum było inkubatorem lokalnych inicjatyw rozwojowych oraz umożliwiało dokształcenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój e-umiejętności oraz integrację mieszkańców danego regionu ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych (m. in. niepełnosprawnych, bezrobotnych i osób 50+).
www.e-centra.pl

Partnerzy programu:
Fundacja Pomocy Matematyków i Informatyków Niesprawnych Ruchowo, e-Centra

Marek KosycarzWierzę,że e-Centra pomogą nie tylko w eliminowaniu wykluczenia informacyjnego ale istotnie przyczynią się do tworzenia kapitału intelektualnego, rozwoju e-umiejętności i budowania społeczeństwa informacyjnego wzmacniając w ten sposób fundamenty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Marek Kosycarz Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej

 

Microsoft Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 195 A, 02-222 Warszawa

Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą produktów i usług dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych

www.microsoft.com/poland

 

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Barbara Dyluś, koordynator projektów społecznego zaangażowania e-mail: v-bdylus@microsoft.com , tel. 515 211 635