Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

BIBLIOTEKA – MIEJSCE BEZPIECZNEGO INTERNETU

FRIS Włączamy biblioteki w działania edukacyjne na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci. W ramach kampanii prowadzonej przez FRSI, Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange oraz Microsoft biblioteki w całej Polsce otrzymały bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej z kursami na temat bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzięki tym kursom bibliotekarze udostępniając sprzęt komputerowy w swoich placówkach kształtują u dzieci i młodzieży nawyki bezpiecznego użytkowania Internetu. Z kursów skorzystało dotychczas ponad 8600 młodych osób, a w kampanię włączyło się blisko 600 bibliotek.Platforma e-learningowa: http://fdn.pl/kursy/biblioteki/
O kampanii: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1605

Jola JeżowskaInicjatywa wpisuje się znakomicie w misję zawodu bibliotekarza jako przewodnika po świecie informacji i wiedzy, dlatego została tak chętnie podjęta przez biblioteki.

Jolanta Jeżowska, koordynatorka kampanii, FRSI

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych poprzez ułatwianie dostępu ich mieszkańców do informacji, wiedzy i edukacji. Nasze kluczowe działanie to Program Rozwoju Bibliotek.

www.frsi.org.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Elżbieta Dydak, elzbieta.dydak@frsi.org.pl, tel. 22 579 12 83, główny specjalista ds. projektów.