Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Autoryzowana Akademia Huawei HANA

HuaweiPolska Huawei rozpoczęło współpracę z Politechniką Warszawską w 2010 r. Dotychczas firma podpisała porozumienie o realizacji programu szkoleń technologicznych dla studentów uczelni oraz wyposażyła laboratoria dydaktyczne na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do badań sieci LTE oraz IP Multimedia Subsystem (IMS). Porozumienie z PW obejmuje także realizację programu praktyk i staży dla studentów. 6 czerwca 2012 roku Huawei i PW podpisały również umowę dotyczącą prowadzenia przez uczelnię pierwszej w Europie Autoryzowanej Akademii HUAWEI (HANA). Celem Akademii jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych, w tym technologii LTE.

http://huaweipolska.pl/csrPage/viewSubPage/slug/politechnika-warszawska/id/8

Owen_Ou_HuaweiPolska Niezwykle istotnym aspektem działalności Huawei na całym świecie jest wspieranie edukacji w zakresie technologii teleinformatycznych. Jest to inwestycja w rozwój innowacji i wysoko wykwalifikowanej kadry, a co za tym idzie, poprawę jakości życia ogółu społeczeństwa.

Owen Ou, Dyrektor Generalny Huawei Polska

Huawei Polska Sp. z o.o
ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa

Huawei to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT). W Polsce Huawei działa od 2004 roku.

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Jolanta Stryjczak, Corporate Communications & PR Manager
e-mail: jolanta.stryjczak@huawei.com , tel. 607147494