Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
4
9
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej

AkademiaIT

Powołanie niezależnej Akademii której celem jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Biorąc udział w Akademii słuchacze uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu IT, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w instytucjach publicznych. Udział w Akademii Liderów Zarządzania IT Administracji Publicznej stwarza niepowtarzalną okazję do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania IT która do tej pory nie była dostępna dla sektora publicznego.

www.akademiait.edu.pl

ALefanowiczLiczne głosy środowiska Liderów IT z Administracji Publicznej domagające się powołania inicjatywy, która odpowiadałaby na silną potrzebę niwelowania deficytu wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania IT oraz chęci wyrównywania swoich umiejętności z liderami spoza administracji publicznej stały się podstawą do stworzenia programu edukacyjnego odpowiadającego na tę potrzebę. Dodatkowo uczestnictwo jest całkowicie nieodpłatnie w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu.

Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska

Fundacja IT Leader Club Polska
ul. Zawiszy 14, 01-167 Warszawa

www.itleader.org.pl

Fundacja IT Leader Club Polska to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania think tanku „Centrum Myśli Cyfrowych” dla obszarów e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji
e-mail: arkadiusz.lefanowicz@itleader.org.pl, tel. 506 955 942