Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
4
9
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Akademia Orange

Akademia Orange ma formułę otwartego konkursu grantowego dla NGO, instytucji kultury i oświaty, które realizują projekty nowoczesnej edukacji kulturalnej. Wspieramy animatorów w wykorzystaniu nowatorskich narzędzi, mediów i technologii w różnorodnych inicjatywach realizowanych z młodymi ludźmi. W ten sposób inspirujemy dzieci i młodzież do odkrywania talentów, rozwijania kreatywności w roli świadomych odbiorców i twórców kultury. W Akademii Orange promujemy dobre praktyki: wszystkie materiały i gotowe do wdrożenia scenariusze zajęć udostępniamy na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, by osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą mogły korzystać z tej bazy wiedzy i inspiracji. Każda edycja Akademii Orange to ponad 40 zrealizowanych projektów angażujących blisko 5 tys. uczestników.

www.akademiaorange.pl

Jadwiga CzartoryskaAkademia Orange istnieje po to, aby dzieci i młodzież miały szansę odkrywać swoją kreatywność oraz otwierać się na świat. Dostęp do kultury oraz nowoczesne technologie są ich sprzymierzeńcem w twórczym rozwoju.

Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange

Fundacja Orange
ul. Krasickiego 55/59, 02-796 Warszawa

Fundacja działa na rzecz nowoczesnej edukacji młodych. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca do zdobywania wiedzy i budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii.

www.fundacja.orange.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Ewa Krupa, Dyrektor Fundacji Orange, e-mail: ewa.krupa@orange.com, tel. 22 844 11 11