Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
9
6
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści

pobierz: http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/
opis: Raport ma za zadanie przyjrzeć się sieciowym redystrybutorom treści – poznać ich metody działania, zrozumieć motywacje i stosunek do prawa. Pokazać  jak sytuują się na mapie praktyk kulturowych Polaków, tworząc nisze, z którymi często nie radzi sobie ani rynek, ani instytucje kultury. Sprawdzić, jakie znaczenie ma oddolna dystrybucja treści – pozostająca w cieniu oddolnej twórczości, a przecież znacznie bardziej od niej powszechna. A równocześnie pamiętać, że z perspektywy ekonomicznej i prawnej praktyki bohaterów tego opracowania są co najmniej kontrowersyjne.
autor:  Mirosław Filiciak, Michał Danielewicz, Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska
rok: 2012