Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
9
6
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Polsce w 2011 roku

pobierz: http://frsi.org.pl/raport-sieci-publicznych-punktow-dostepu-do-internetu-w-polsce-w-2011-roku/
opis: Raport stanowi prezentację wyników badania ilościowego publicznych punktów dostępu do Internetu działających w ramach 5 sieci na terenie całego kraju (gminne centra informacji, Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi, Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach, Wioski internetowe, Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie Warmińsko-Mazurskim)
autor:  Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy: Artur Kolesiński, Wiesław Sawicki
rok: 2011