Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
9
6
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu

pobierz: http://dojrzaloscwsieci.pl/raport-otwarcia.html
opis: Raport pokazuje obraz, skalę i znaczenie wykluczenia cyfrowego osób starszych w naszym kraju.
autor:  dr Dominik Batorski, Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Wojciech Kowalik, dr Paweł Kubicki, dr Marta Olcoń-Kubicka, dr Jan M. Zając, Monika Żychlińska.
rok: 2010
zlecający: przygotowany na zlecenie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”