Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
4
9
osoby poparły już inicjatywę
 

16 województw w Szerokim Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Konwent Marszałków RP w Łodzi

W poniedziałek, 30 października 2017 r. na posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP zostały uroczyście podpisane deklaracje przystąpienia wszystkich województw do Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC).

Deklaracje przystąpienia do Porozumienia zawierają zobowiązania samorządów województw  do realizacji konkretnych projektów na rzecz podniesienia umiejętności cyfrowych obywateli.
Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce jest narodowym punktem kontaktowym europejskiej Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz Zatrudnienia. Jego partnerzy uzyskują status partnera Koalicji. Podpisanie deklaracji nastąpiło cyfrowo na tablicy multimedialnej.

Krzysztof Pijanowski – Dyrektor Departamentu Cyfryzacji przedstawił projekty realizowane  przez Urząd Marszałkowski. Działania Fundacji Orange – Partnera Strategicznego Porozumienia – przedstawiła Prezes Fundacji Orange Ewa Krupa.

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli przedstawiciele województw, Minister Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Ambasador Marek Prawda – Kierownik Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Włodzimierza Marciński – Przewodniczący Rady Programowej Porozumienia, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Grzegorz Zajączkowski – Doradca w Gabinecie Politycznym Minister Cyfryzacji, Lider Cyfryzacji oraz dyrektorzy departamentów odpowiadających za sprawy cyfrowe w urzędach marszałkowskich.


.