Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
9
3
osoby poparły już inicjatywę
 

Wspólny głos europejskich Liderów Cyfryzacji.

edf

„Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być Przewodniczącym Cyfrowym” – o to zaapelowali do pretendujących do tego stanowiska osób Liderzy Cyfryzacji z 22 krajów Unii Europejskiej.

W specjalnym liście upublicznionym przez European Digital Forum liderzy zawracają uwagę na znaczenie jakie dla przyszłości Europy ma rozwijająca się dynamicznie technika cyfrowa. Jak we wcześniejszych wiekach para czy elektryczność, tak dziś technologia cyfrowa wyznacza nową epokę rozwoju. Trudno jest tworzyć strategię przyszłości bez oparcia się w niej na rozwoju cyfrowym. Technologie cyfrowe i Internet mają 20% udział w rozwoju gospodarczym zaawansowanych technologicznie krajów. Oczekuje się, że ten sektor nadal będzie rozwijał się siedem razy szybciej niż średni wzrost krajowych produktów narodowych.

Obszar technologii cyfrowych poprzez swój dynamiczny rozwój oferuje atrakcyjne miejsca pracy. Do roku 2020 będzie brakowało ok. miliona specjalistów w tej dziedzinie. To wyzwanie i szansa dla młodego pokolenia. To szansa dla ludzi odważnych, kreatywnych i przedsiębiorczych. Rynek aplikacji w ciągu zaledwie 5 –ciu lat się potroi i osiągnie zatrudnienie rzędu 4,8 miliona osób oraz obroty rzędu 63 miliardów euro. Trzeba to wykorzystać w przeciwdziałaniu narastającemu bezrobociu.

Stałym wyzwaniem pozostaje doinwestowanie infrastruktury. Do osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej potrzeba 200 miliardów euro. Te środki musza się znaleźć.

Liderzy apelują do pretendujących do stanowiska Przewodniczącego aby publicznie wypowiedzieli się jak zapatrują się na cyfrowa przyszłości Europy, jak zamierzają ją budować.

Jako pierwszy na list odpowiedział kandydat EPP, Jean-Claude Juncker.

http://us2.campaign-archive2.com/?u=e11b949d8350120e252700029&id=7f04d40209&e=7b0e3f0e92