Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
1
0
osoby poparły już inicjatywę
 

Konferencja „Umiejętności cyfrowe 2017.pl”

Zaproszenie

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

zaprasza na inaugurację corocznych konferencji pod hasłem: Umiejętności cyfrowe 2017.pl Tegoroczna konferencja odbędzie się 21  czerwca 2017, w siedzibie Centrum-Badawczo Rozwojowego firmy SAMSUNG POLSKA, a jej program jest przedstawiony poniżej.

Konferencja organizowana przez  Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych wraz z Liderem Cyfryzacji i jego Zespołem, koncentruje się na umiejętnościach cyfrowych obywateli. Jej celem jest mobilizacja administracji rządowej, samorządowej, sektora gospodarczego, akademickiego i edukacyjnego, pozarządowego oraz opinii publicznej w Polsce do współpracy na rzecz pełnego wykorzystania przez obywateli potencjału rozwojowego technologii informacyjnych. Będzie też okazją do inauguracji „Koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” – nowej inicjatywy Komisji Europejskiej, której akredytowanym polskim przedstawicielem jest Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Uczestnicy będą mogli się zapoznać z najnowszą diagnozą stanu umiejętności zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej, podyskutować z ekspertami o najnowszych trendach  w technologiach informacyjnych i ich wpływie na życie obywateli – ich szans w życiu zawodowym i społecznym. Konferencja będzie też okazją do nieformalnej rozmowy o receptach na podniesienie umiejętności cyfrowych. O sposobach  realizacji tych recept w ciągu roku będą mówili przedstawiciele administracji rządowej z Ministerstw: Cyfryzacji, Rozwoju, Edukacji Narodowej, urzędów marszałkowskich i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Planowana cykliczność konferencji pozwoli uczestnikom sprawdzić stan realizacji tych zamiarów za rok.

Konferencję zakończy ogłoszenie listy 100 wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w 2017.

SAMSUNG POLSKA, Warsaw Spire, plac Europejski 1

21 czerwca 2017

Program

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 10.45 Otwarcie

Otwarcie konferencji – Ewa Krupa – Prezes Fundacji ORANGE i Adam Roś – Wiceprezes  Centrum Badawczo – Rozwojowego Samsung Electronics Polska

Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji

Min. Marek Zagórski –  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Pia Groenewolt – All Digital

Jacek Wojnarowski – Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych/ Instytut Spraw Publicznych

10.50 – 11.25  Sesja I.

Umiejętności cyfrowe – gdzie jesteśmy?
Rozwój cyfrowy i umiejętności cyfrowe w Unii Europejskiej i w Polsce 2017.
Moderator: Justyna Jasiewicz – Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Występujący:  Jan Arkady Malinowski – Komisja Europejska,  Piotr Arak –  ekspert Deloitte

Q&A

11.25 – 12.15 Sesja II

Megatrendy w rozwoju cyfrowym –  co nas czeka? Komu i jakie umiejętności cyfrowe będą potrzebne?

Moderator: Edwin Bendyk – Tygodnik Polityka, Collegium Civitas

Borys Stokalski – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;  dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – Akademia im. Leona Koźmińskiego

Q&A

12.15- 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 14.00 Sesja III.

Kompetencje Cyfrowe – jak je zdobywać i robić to szybciej

Moderator: Blanka Fijołek – Samsung Electronics Polska

Dyskusja w grupach w formacie Knowledge Café wokół 7 recept na poprawę stanu umiejętności cyfrowych proponowanych przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych:

Chcemy aby:

  1. Uczniowie byli przygotowywani do życia w cyfrowej przyszłości  –  Szkoła umiejętności XXI wieku.  Prowadzący: Tomasz Łukawski i Marlena Plebańska.
  2. Dzieci powszechnie uczyły się programowania.Prowadzący: Iwona Brzózka-Złotnicka i Ewa Krupa.
  3. Wszyscy nauczyciele byli kształceni w zakresie kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci.  Prowadzący: Agata Łuczyńska i Justyna Jasiewicz.
  4. Talenty informatyczne, które budują wizerunek Polski jako kraju zdolnych umysłów, były rozwijane i pielęgnowane.Prowadzący: Włodzimierz Marciński, Krzysztof Diks.
  5. Absolwenci różnych typów szkół byli przygotowani do wyzwań na coraz bardziej cyfrowym rynku pracy.Prowadzący: Włodzimierz Szmidt i Beata Ostrowska.
  6. Świadomość cyfrowa wszystkich obywateli była podnoszona i utrwalana.Prowadzący: Dagmara Krzesińska, Łukasz Wojtalik.
  7. Powstające usługi e-administracji i inne usługi cyfrowe były dostępne także dla obywateli ze specjalnymi potrzebami. Prowadzący: Artur Marcinkowski, Grzegorz Zajączkowski.

14.10 – 15.00 Sesja IV

Jak realizować recepty na poprawę poziomu umiejętności cyfrowych obywateli?

Moderator: Justyna Suchecka – Gazeta Wyborcza

Występujący: Agnieszka Aleksiejczuk – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wanda Buk – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Rafał Lew-Starowicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rafał Sukiennik – Ministerstwo Rozwoju, Min. Marek Zagórski – Ministerstwo Cyfryzacji.

Q&A

15.00 – Ogłoszenie Listy 100 osób wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w 2017.

Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji, Agnieszka Aleksiejczuk – członkini kapituły