Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
6
osoby poparły już inicjatywę
 

Rada Cyfryzacji w MC 2023-2025

Rada Cyfryzacji

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powołał dr Agnieszkę Jankowską na przewodniczącą Rady do spraw Cyfryzacji. W jej skład weszły także: Katarzyna Szymielewicz, dr Bianka Siwińska oraz dr hab. Katarzyna Kopczewska.

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdsC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Członkowie Rady ds. Cyfryzacji 2023-2025

1. Albrycht Izabela
2. Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
3. Dulka Andrzej
4. Agnieszka Gryszczyńska
5. Jankowska Agnieszka – Przewodnicząca Rady
6. Jaworska Jolanta
7. Kanownik  Michał
8. Kister Agnieszka
9. Kopczewska Katarzyna
10. Kosiński Janusz
11. Kwiatkowska Anna Beata
12. Mojsiejuk Jarosław
13. Poślad Marta
14. Silicki Krzysztof
15. Siwińska Bianka
16. Staniszewska Patrycja
17. Szymielewicz Katarzyna
18. Trętowski Robert
19. Wojciechowski Sławomir
20. Małgorzata Zakrzewska