Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących

Fundacja realizuje Projekt Innowacyjny w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „E–learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących”, mający na celu aktywizacje osób z niepełnosprawnością wzroku na otwartym rynku pracy. W ramach projektu Fundacja wdrożyła platformę e-learningowej, dostępną dla osób niewidomych i niedowidzących, zgodną ze standardami WCAG. Platforma jest udostępniona w Internecie pod dedykowanym adresem oraz poprzez strony www instytucji integracji społecznej. Na platformie zamieszczonych jest 6 kursów e-learningowych. Ich tematyka została dobrana na podstawie badań potrzeb i oczekiwań osób niewidomych i niedowidzących oraz pracodawców, tak by zmaksymalizować skuteczność realizowanego projektu.

Wojciech KuleszaRozwój technologii cyfrowych jest wielką szansą dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną do efektywnego włączenia się do otwartego rynku pracy. Trzeba tylko wyposażyć je w odpowiednie kompetencje. Na rynku nie ma obecnie oferty szkoleniowej w pełni dostępnej dla tej grupy osób. Projekt ma za zadanie wypełnić tą lukę. Wszystkie tematy kursów oparte zostały na oczekiwaniach i potrzebach osób niewidomych i niedowidzących.

Prezes Fundacji Widzialni Wojciech Kulesza

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, edukacja cyfrowa, dostępność stron www – audyty, badania, szkolenia. WCAG 2.0. Realizacja projektów dofinansowanych z EFS.

www.widzialni.org

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:

Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji, e-mail: artur@widzialni.org, tel. 600 360 581