Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
4
2
0
osoby poparły już inicjatywę
 

Wyniki III edycji konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”.

Infogeneracja_2

Czyli o tym, jakie są miny członków rodziny gdy babcia opowiada o tym,
że słucha muzy w chmurze.

Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają wyniki III edycji Konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”. Celem projektu jest popularyzacja inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia. W tym roku szczególna uwagę zwracaliśmy na projekty o międzypokoleniowym charakterze. Honorowym Patronem konkursu, po raz kolejny, jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.

W tegorocznej edycji konkursu Koalicja szczególnie skupiła się na odnalezieniu najlepszych i najbardziej inspirujących przykładów projektów, w które zaangażowane są młodsze pokolenia. Dzięki konkursowi możemy stymulować działania edukacyjne, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów. Poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia oraz pokazanie, jak nowe technologie mogą łączyć pokolenia nadajemy lokalnie realizowanym działaniom nowy wymiar.

Tegoroczni laureaci konkursu to Stowarzyszenie Cotopaxi, które nagrodzono za projekt „Późne debiuty” (I miejsce), Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach za działanie „Bobrowniki wczoraj
i dziś” (II miejsce) oraz Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini za szkolenia w ramach
„e-Senior w ZST-u” (III miejsce). Nagrodę internautów zdobył projekt „Późne debiuty”.

Wyróżnienia przyznano trzem instytucjom. Firmie PRO-MED z Gdańska za innowacyjność i międzynarodowy wymiar działań w ramach projektu „Gry miejskie/City games”. Fundacja Zaczyn realizująca Projekt „Zdaniem Seniora” otrzymała Wyróżnienie Lidera Cyfryzacji za wyjątkową wrażliwość na indywidualne potrzeby seniorów oraz ich społeczną aktywizację. Biblioteka Galeria Książki z Oświęcimia otrzymała wyróżnienie za różnorodność podjętych działań edukacyjnych, od podstawowych po związanych z programowaniem komputerów w ramach działania „Infogeneracja”.

Najciekawsze przykłady zgłoszonych do konkursu praktyk będą promowane przez Koalicję i Szerokie Porozumienie, zostaną opisane w publikacji a także będą pokazywane w ramach mobilnej wystawy. Premiera tej wystawy odbyła się 20 marca 2015 roku podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu w Pałacu Prezydenckim.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na: www.dojrzaloscwsieci.pl

Nagrody w konkursie „Dojrz@łość w sieci”

Późne debiuty – I m-ce

 • Stowarzyszenie Cotopaxi od ponad 2 lat realizuje autorski cykl warsztatów filmowych „Późne debiuty”.
 • Seniorzy przez kilka miesięcy uczyli się filmowania techniką „wideo uczestniczącego”. Wideo uczestniczące jest techniką z pogranicza filmu, animacji społecznej i badań w działaniu. Przekaz audiowizualny od początku do końca powstaje w ramach grupy, z którą pracują debiutujący filmowcy,
  a ich rola sprowadza się do pomagania osobom uczestniczącym w realizacji dokumentu.
 • Warsztaty mają na celu nie tylko wykształcenie potrzebnych umiejętności filmowych, ale przede wszystkim stworzenie areny wymiany poglądów, dzielenia się doświadczeniem i przygotowywania własnych, zindywidualizowanych wypowiedzi. Dlatego uczestniczą w nich również młodzi facylitatorzy, których rolą jest profesjonalne wspieranie grup.
 • Stowarzyszenie ściśle współpracuje z lokalnymi podmiotami, które są dobrze znane Seniorom.

Opis uczestniczki projektu: W ubiegłym roku uczestniczyłam w warsztatach filmowych organizowanych przez Stowarzyszenie COTOPAXI. Na wspólnym gruncie spotkali się seniorzy i młodzież. Pod kierunkiem Łukasza Szewczyka i jego ekipy uczyliśmy się warsztatu filmowego, którego zwieńczeniem były zrobione przez nas filmy. Organizatorzy uaktywnili seniorów, pogłębili więź międzypokoleniową (przyczynili się do wzajemnego poznania
i zrozumienia młodych i starszych), umożliwili spełnienie naszych młodzieńczych marzeń, zapoznali nas
z warsztatem filmowym, nauczyli posługiwania się profesjonalnym sprzętem, pozwolili nam na dużą samodzielność zarówno w czasie powstawania scenariusza, reżyserii jak i filmowania, dowartościowali każdego z nas spełnili ważną społeczną rolę dostarczając nam wiele radości i satysfakcji z wykonanej pracy.

Bobrowniki wczoraj i dziś – II m-ce

 • Realizowany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach od lipca 2014 r.
 • Działanie miało polegać na wyszukaniu starych zdjęć naszej miejscowości, zdigitalizowaniu ich, zrobieniu zdjęć teraźniejszych i zorganizowaniu wystawy. Na początku skupialiśmy się na tym, żeby pokazać jak zmieniła się nasza osada ale szybko okazało się, że ważniejsi są ludzie i sytuacje.
 • Przeprowadziliśmy rozmowy ze starszymi mieszkańcami i zrobiliśmy z tego mini filmiki-opowieści. Działanie było skierowane przede wszystkim do grupy druhen-seniorek z naszego OSP ale włączyliśmy w nie też ich wnuki oraz uczniów miejscowego gimnazjum.

Opis uczestniczki projektu: Przekonałam się, że telefon komórkowy ma dużo więcej zastosowań niż zawsze myślałam. Można nim robić zdjęcia i nagrywać ciekawe wypowiedzi a nie tylko rozmawiać i wysyłać wiadomości. Miałam też okazję porozmawiać ze swoją mamą o latach jej młodości. (Zosia l.60)

e-Senior w ZST-u – III m-ce

 • e-Senior to projekt Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.
 • Jest to działanie długofalowe rozpoczęte w 2013 r.
 • Polega na cyklicznych spotkaniach z seniorami w szkolnych pracowniach informatycznych w ramach zajęć prowadzonych przez młodzież – uczniów kształcących się w ramach zawodów informatycznych.
 • Adresatami akcji są seniorzy z kół emerytów i rencistów.
 • Przeprowadzono też szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci w dwóch lokalnych bibliotekach
 • Bezpośrednimi partnerami są koła emerytów i rencistów. Dodatkowo w zajęcia skierowane do seniorów
  z okazji Dni Bezpiecznego Internetu włączyły się biblioteki Miejska w Chrzanowie oraz Miejska w Trzebini.
 • Cały projekt realizowany jest na zasadzie wolontariatu.

Opis uczestniczki projektu: To bardzo cenne i pożyteczne działanie ma charakter międzypokoleniowy ponieważ wykłady prowadzili uczniowie pod nadzorem nauczyciela. Przekazywano nam wiedzę od podstaw: Z góry dziękujemy i bardzo cieszymy się z zapowiedzi dalszych szkoleń Pozdrawiam Krystyna Jędrysik

Wyróżnienia

Gry miejskie – wyróżnienie za innowacyjność i międzynarodowy wymiar działań.

 • Gry miejskie są realizowane od roku 2012 przez firmę PRO-MED Sp. z o.o.
 • W 2012 powstała pierwsza gra miejska „Stary Gdańsk” dla gości zagranicznych z Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Turcji. Grę przetłumaczono na wybrane języki partnerów (angielski, turecki). Podobne gry zrealizowano w Carpentras we Francji oraz w Rzymie.
 • Pierwszy etap gry polega na włączeniu wolontariuszy 60+ i młodych instruktorów w proces tworzenia gier w przestrzeni miejskiej oraz opracowaniu karty do gry w formie mapy i instrukcji.
 • Drugi etap to udział w grze miejskiej w terenie, gdzie kilkuosobowe, międzypokoleniowe zespoły graczy ruszają do gry w wybranej przestrzeni miejskiej.

Opis uczestniczki projektu: Irena bierze udział w „Spotkaniach z komputerem” na Politechnice Gdańskiej od kilku lat. Po raz pierwszy wzięła udział w grze miejskiej „Stary Gdańsk” w ramach partnerskich projektów Grundtvig. Kolejnym doświadczeniem było opracowanie gry miejskiej w Rzymie. Wspólnie z koleżankami wykonywała dokumentację zdjęciową i eksperymentalne tłumaczenie za pomocą google translator. Pomagała
w przeprowadzeniu gry miejskiej „Stary Gdańsk” dla grupy sześciu wolontariuszy z Bolu w Turcji. Od lipca 2014 bierze udział w opracowaniu gry miejskiej „Zaspa, Przymorze, Park Reagana”. Na warsztatach komputerowych powiedziała „Nie wiedziałam ile ciekawych miejsc jest pod moim domem, jak wiele można poznać. Chcę zaprosić do gry moją rodzinę, moich przyjaciół i sąsiadów”.

Zdaniem seniora – Wyróżnienie Lidera Cyfryzacji za wyjątkową wrażliwość na indywidualne potrzeby seniorów oraz ich społeczną aktywizację.

 • Fundacja Zaczyn realizuje program „Zdaniem Seniora – Działania Internetowe”, którego celem jest podmiotowe i indywidualne traktowanie seniorów.
 • Projekt rozpoczyna się od rozbudzenia zainteresowania nowymi technologiami, po bycie aktywnym twórcą treści internetowych i samodzielne zamieszczanie ich w sieci.
 • Celem jest realne pomaganie w realizowaniu „prawdziwych” potrzeb komputerowo-internetowych, a nie wyobrażeń młodszych pokoleń na ten temat.
 • Na projekt składają się: portal internetowy ZdaniemSeniora.pl, Kafejka Międzypokoleniowa i Kafejka Komputerowa (program mentorski – młodsze pokolenie uczy starsze), Cykl zajęć Bezpiecznie
  i Komfortowo w Internecie, Parada Seniorów, Info Punkt
 • Program realizowany jest od stycznia 2014 roku.
 • Działanie ma charakter długoterminowy.

Opis uczestniczki projektu: Rzucili mnie na głęboką wodę, ale cały czas trzymali za rękę. Pisałam pierwsze artykuły ręcznie, bo długopis mogłam jeszcze utrzymać, a w klawisze z nerwów nie trafiałam. Przez kilka miesięcy uczyłam się pisać o tym, co najbliżej mnie. Dziś jestem obywatelską dziennikarką warszawską. Mam już 70 lat i pomagam starszym od siebie naświetlić ich problemy. To jest moja misja, zaczęła się od Zaczynu.

Infogeneracja – wyróżnienie za różnorodność podjętych działań edukacyjnych, od podstawowych po związanych z programowaniem komputerów.

 • W oświęcimskiej Bibliotece prowadzone są zajęcia komputerowe dla początkujących i zaawansowanych.
 • Do grupy zaawansowanej uczęszczają kursanci, którzy jeszcze niedawno uczyli się włączać komputer. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem laptopów, tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego, kamery, skanerów i smartfonów.
 • seniorzy poznają nowe aplikacje, nagrywają filmy, obrabiają zdjęcia, tworzą prezentacje medialne. Uczą się obsługi sprzętu do bezwzrokowego czytania. Poznają podstawy programowania.
 • W ramach projektu oświęcimscy uczniowie uczą seniorów programowania na zasadzie międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Z okazji Tygodnia Kodowania zorganizowano dla dzieci
  i seniorów warsztaty ze Scratcha oraz mikroHackathon, na którym tworzono aplikację na smartfona.
 • Zajęcia prowadzą informatycy, wolontariusze z bibliotecznej grupy AleFun i zaawansowani kursanci.

Opis uczestniczki projektu: Chodzę na kurs komputerowy bo trzeba iść z duchem czasu, bo my osoby 50+, 60+ musimy dotrzymać kroku naszym dzieciom, a nawet wnukom, w końcu to też dobra rozrywka. To niesamowite, że na ekranie komputera możemy zobaczyć, co dzieje się na ulicach Nowego Jorku. Dzięki zajęciom odkryłam
w sobie nowy talent, bardzo spodobała mi się fotografia i możliwość zatrzymywania ulotnych chwil. … najfajniejsze jest to, że otrzymuję bardzo dużo lajków więc chyba się podoba.

Opis drugiej uczestniczki projektu:

Uzmysłowiłam sobie, że nie ucząc się obsługi nowoczesnych technologii cofam się. Mimo obaw, postanowiłam spróbować i potraktować ten kurs jak wycieczkę w nieznane kraje. No i teraz uwielbiam miny mojej rodziny kiedy mówię im np. o dropboxie, albo o fajnym utworze jaki słyszałam na spotify, albo że udostępniłam jakieś wydarzenie biblioteczne na facebooku, to jest bezcenne doświadczenie. Poza tym mam teraz o wiele lepsze kontakty z wnuczkami, bo znacznie lepiej rozumiem ich świat i lepiej się dogadujemy.

* * *

Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” powstała w marcu 2010 r. z inicjatywy UPC Polska i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem działań Koalicji jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu. Współzałożycielami Koalicji zostały: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl, Konfederacja Lewiatan oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Członkami Koalicji są również Fundacja Aktywizacja, Fundacja Dobra Sieć, Fundacja Widzialni, Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy, Orange Polska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Parterem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Krakowa oraz Deloitte. Koalicja ma charakter nieformalny i jest otwarta na kolejne podmioty, które chciałyby zaangażować się w kampanię na rzecz przeciwdziałania e-wykluczeniu osób starszych. Wagę działań Koalicji doceniły Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, obejmując ją swoim patronatem.

www.dojrzaloscwsieci.pl