Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
8
3
osoby poparły już inicjatywę
 

Wizyta studyjna partnerów SPRUC w Komisji Europejskiej w Brukseli w dniach 9-11 stycznia 2017.

EC_REP_WAW_PL_SQUARE_NONTRANSP

25 osobowa grupa osób zaangażowanych w realizację celów polityki Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej przebywała w siedzibie KE, w Brukseli, w dniach 9-11 stycznia 2017. Grupie przewodził Lider Cyfryzacji – Włodzimierz Marciński.  Wizyta odbywała się na zaproszenie KE, a za przygotowanie programu i wskazanie uczestników odpowiadało Przedstawicielstwo KE w Polsce współpracując w tym zakresie z Instytutem Spraw Publicznych pełniącym funkcję sekretariatu Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Wizyta nosząca tytuł „Digital Single Market stakeholders study visit” miała na celu bliższe poznanie Polityki Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej Program pobytu został przygotowany tak aby najpierw zapoznać się z Polityką Jednolitego Rynku Cyfrowego, przejść do diagnozy stanu obecnego   (za pomocą wskaźnika rozwoju cyfrowego DESI) i przyjrzeć się szczególnie kwestii umiejętności cyfrowych obywateli z perspektywy zatrudnienia i integracji społecznej oraz towarzyszącym jej inicjatywom takim jak Sieć Liderów Cyfryzacji w UE, WiFi4EU, Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia. Jak się dowiedzieliśmy KE zaleciła krajom członkowskim przygotowanie planu działania na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych. Celem takiego podejścia jest zaplanowanie działań na rzecz podnoszeniem umiejętności cyfrowych obywateli naszego kraju w celu zwiększenia „popytu” na korzystanie z zasobów dostępnych dzięki internetowi w sposób świadomy, bezpieczny
i z korzyścią dla jakości życia.

W trakcie wizyty uczestnicy spotkali się odpowiednio z:

– Panią Kamilą Kloc – Zastępczynią Dyrektora Gabinetu Wiceprzewodniczącego KE Andrusa Ansipa odpowiedzialnego za Jednolity Rynek Cyfrowy, która nakreśliła podstawowe cele Polityki Jednolitego Rynku Cyfrowego i miejsce tej inicjatyw wśród pozostałych priorytetów KE;

– Panem Balazs-em ZORENYI z Dyrekcji Generalnej do spraw Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, z którym omawiano najnowsze wyniki i metodologię tworzenia wskaźnika cyfryzacji i społeczeństwa cyfrowego DESI ( w przypadku Polski jest on bardzo niekorzystny – Polska jest na 24 miejscu wśród 28 krajów).

– Panią Chiarą Riondino z DG Employment (Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) – omówiła komunikat  Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej pod nazwą New Skills Agenda For Europe. Komunikat ten zawiera oczekiwanie opracowania Planu Rozwoju Umiejętności Cyfrowych przez państwa członkowskie.

– Panią Anną Krzyżanowską – szefową wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, która zapoznała uczestników z inicjatywą WIFI4EU i 5G. Obie inicjatywy wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczestników reprezentujących samorządy regionalne i bibliotekarzy wojewódzkich. Inicjatywa WiFi4EU polega na dostarczeniu bardzo szybkiego internetu bezprzewodowego do wybranych instytucji publicznych z przeznaczeniem do użytku przez obywateli. Intencją projektu jest pokazanie  zalet szybkiego internetu, tam gdzie dotychczas jest on nie dostępny. O fundusze na tego typu inwestycje w wysokości € 20.000 będą mogły aplikować same instytucje samorządowe bądź gminy.

– Panią Lucillą Sioli – szefową wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, która przedstawiła inicjatywę Coalition for Digital Skills and Jobs (Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia) mającą na celu grupowanie firm i instytucji zaangażowanych w podnoszenie umiejętności cyfrowych obywateli EU, szczególnie z punktu widzenia zwiększania szans na rynku pracy. Wizyta przypadła w szczególnym momencie  kilka dni po potwierdzeniu przez KE akredytacji Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Instytutu Spraw Publicznych  jako reprezentanta w Polsce.

Uzupełnieniem tych spotkań była wizyta w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE na zaproszenie Pana Ambasadora Jarosława Starzyka. Spotkanie otworzył Pan Ambasador Starzyk wraz Panem Włodzimierzem Marcińskim – Liderem Cyfryzacji. Głównym mówcą podczas tego spotkania był Pan Jonathan Murray – Dyrektor Digital Europe, który z perspektywy biznesu przedstawił  problem niewystarczających umiejętności cyfrowych kandydatów do pracy, a jednocześnie deficytu osób w zawodach informatycznych. Pan Ambasador  przedstawił zadania przedstawicielstwa, a Lider Cyfryzacji krótkie podsumowanie wizyty. Obowiązki prowadzącej spotkanie pełniła Pani Justyna Romanowska – Radca Ambasady ds. Rynku Cyfrowego.

Następnego dnia, po powrocie do Warszawy, odbyło się robocze śniadanie z Ambasadorem Markiem Prawdą – szefem Przedstawicielstwa KE w Polsce. Pan Ambasador przedstawił trudną sytuację w relacjach pomiędzy rządem polskim i KE. Omówił także konsekwencje polityki rządu w stosunku do UE, które wystąpią zarówno w wymiarze politycznym, gospodarczym jak i finansowym. W tym kontekście szczególnie ważne jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rynku cyfrowego na przykład takich jak zaangażowanie sieci bibliotek w Europie do podnoszenia umiejętnością cyfrowych obywateli. Spotkanie zakończyło przekazanie podziękowań za organizację i sfinansowanie wizyty na ręce Pana Ambasadora Prawdy, Pana Filipa Skawińskiego oraz Pana Marcina Wiczkowskiego – pracowników Przedstawicielstwa KE w Polsce.