Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
8
3
osoby poparły już inicjatywę
 

WiFi4EU ciąg dalszy

digital_skills_and_jobs_coalition_logo_negative_square

 

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o nowej inicjatywie Przewodniczącego KE Jean-Claude Junckera w sprawie utworzenia hot spotów z szybkim dostępem do internetu w małych miejscowościach nie posiadających takiego dostępu WiFi4EU.

Poniżej kolejne informacje na temat, tym razem na temat finansowania inicjatywy.

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bruksela, 29 maja 2017 r.

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły dziś wieczorem porozumienie polityczne dotyczące inicjatywy WiFi4EU i jej finansowania. Celem tej inicjatywy jest wspieranie tworzenia publicznych bezpłatnych punktów dostępu do WiFi dla społeczności lokalnych w całej UE: na rynkach, placach, w parkach, szpitalach i innych przestrzeniach publicznych.

Jak powiedział przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, inicjatywa WiFi4EU przyczyni się do urzeczywistnienia wizji zapewnienia do 2020 r. w głównych ośrodkach życia społecznego w każdej europejskiej wsi i w każdym europejskim mieście bezpłatnego bezprzewodowego dostępu­ do internetu .

Wiceprzewodniczący odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy, Andrus Ansip, przyjął dzisiejsze porozumienie z zadowoleniem i stwierdził: Celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest stworzenie w pełni połączonej Europy, w której każdy ma dostęp do sieci cyfrowych wysokiej jakości. Inicjatywa WiFi4EU przyniesie poprawę sieci połączeń, zwłaszcza tam, gdzie dostęp do internetu jest ograniczony. WiFi4EU to pierwszy krok we właściwym kierunku, jednak aby osiągnąć szybką łączność na całym terytorium UE, konieczna jest realizacja jeszcze wielu działań, obejmujących na przykład poprawę koordynacji zarządzania widmem w całej Europie i zapewnienie warunków zachęcających do inwestowania w sieci o dużej przepustowości, jakich potrzebuje Europa.

W ramach porozumienia politycznego wszystkie trzy instytucje zobowiązały się do zapewnienia, by na finansowanie sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi publicznego dostępu do WiFi w od 6 do 8 tys. gmin we wszystkich państwach członkowskich przeznaczono całkowitą kwotę w wysokości 120 mln euro. Szczegóły dotyczące źródeł finansowania zostaną ustalone w ramach toczących się prac legislacyjnych nad przeglądem obecnych wieloletnich ram finansowych. Władze lokalne będą mogły ubiegać się o finansowanie, gdy tylko opracowany zostanie odpowiedni system.

W praktyce lokalne władze publiczne (gminy lub związki gmin), którzy chcą oferować dostęp do WiFi w miejscach, gdzie żaden podmiot prywatny czy publiczny nie oferuje jeszcze podobnej usługi, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, a cały proces będzie prosty i niebiurokratyczny. Na zakup i instalację nowoczesnych urządzeń, tj. lokalnych punktów bezprzewodowego dostępu do internetu, przyznawane będą dotacje w formie bonów, władze publiczne będą natomiast pokrywać bieżące koszty samego połączenia.

Kontekst

Inicjatywa WiFi4EU, zapowiedziana przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera we wrześniu 2016 r. w jego orędziu o stanie Unii Europejskiej, stanowi część ambitnej reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych, obejmującej nowe środki służące zaspokojeniu coraz większych potrzeb Europejczyków w zakresie łączności, a także zwiększeniu konkurencyjności Europy.

Komisja dokonała niedawno przeglądu swojej strategii jednolitego rynku cyfrowego – stanowiącej jeden z głównych priorytetów Komisji Junckera – podsumowując dotychczasowe postępy, ale również apelując do współprawodawców o przyspieszenie rozpatrywania wszystkich już przedłożonych wniosków. UE w szybkim tempie osiągnęła ważne porozumienia w sprawie zniesienia opłat roamingowych od 15 czerwca 2017 r. dla wszystkich podróżujących po UE, w sprawie przenoszenia treści, które zapewni Europejczykom – już w pierwszych miesiącach 2018 r. – dostęp podczas podróży do filmów, muzyki, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim państwie, a także w sprawie uwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby rozwoju sieci 5G i nowych usług internetowych. Obecnie toczą się negocjacje między Parlamentem Europejskim i Radą dotyczące ostatecznych decyzji w sprawie pozostałych wniosków.

Dodatkowe informacje

Więcej szczegółów na temat inicjatywy WiFi4EU

Zestawienie informacyjne – WiFi4EU

Komunikat prasowy na temat śródokresowego przeglądu strategii jednolitego rynku cyfrowego

 

Kontakty z mediami:

·         Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

·         Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail