Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
8
7
osoby poparły już inicjatywę
 

Spotkanie Rady Programowej SPRUC

20170308_142821

8 marca Rada Programowa SPRUC zebrała się na kolejnym zebraniu. Głównym tematem spotkania była rozmowa z Panem Rafałem Królem – nowo powołanym Dyrektorem Departamentu Kompetencji Cyfrowych MC. Pan Rafał Król – szef Fundacji NETCAMP, NETCAMP był od dawna partnerem SPRUC.

Podczas spotkania prowadzonego przez Lidera Cyfryzacji Pana Włodzimierza Marcińskiego Pan Robert Król przedstawił swoje zamierzenia w nowej roli. Szczególną uwagę zwróciła troska o sprawne działania III osi POPC. Pan Dyrektor poinformował, że zamierza się skupić na „skalowaniu” sprawdzonych projektów niż tworzeniu nowych. W tym zakresie zamierza blisko współpracować ze SPRUC i korzystać z doświadczenia partnerów SPRUC. Kolejnym zamierzeniem Dyrektora Króla jest podjęcie próby harmonizacji działań w zakresie kompetencji cyfrowych podejmowanych przez agendy rządowe. Temu zadaniu ma służyć powoływany właśnie zespół międzyresortowy. Podczas spotkania padła sugestia, aby jego skład uwzględniał MRiRW oraz przedstawiciela regionów.

W drugie części spotkania członkowie rady dyskutowali o zadaniach wynikających z akredytacji SPRUC jako Narodowej Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia.W szczególności rozmawiano o inauguracji działania koalicji oraz planowanej konferencji SPRUC. Miałaby ona dotyczyć DESI 2017 oraz być okazją do przeglądu stanu realizacji zobowiązań partnerów SPRUC.