Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Seminaria geoinformacyjne dla samorządów

UNEP/GRID-Warszawa Istotnym obszarem naszych działań jest wspieranie administracji publicznej w zarządzaniu środowiskiem z wykorzystaniem informacji przestrzennej. W praktyce oznacza to promowanie cyfryzacji zasobów mapowych oraz informatyzacji procesu zarządzania nimi. Nasze seminaria geinformacyjne są dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego. Służą wskazaniu korzyści płynących z wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) w realizacji zadań ustawowych. Udział w seminarium jest inspiracją do rozwijania umiejętności obsługi oprogramowania dedykowanego zarządzaniu informacją przestrzenną. Stanowi także impuls dla samorządów do inwestowania w rozwój e-usług publicznych. Każda edycja projektu gromadzi około stu uczestników.

www.szkolenia.gridw.pl

Z naszych doświadczeń wynika, że sukces w procesie cyfryzacji odnoszą zwłaszcza te jednostki, które – obok inwestycji w technologie – podnoszą kompetencje cyfrowe pracowników. Kluczem jest ukazanie korzyści płynących z zastosowania technologii oraz jej aplikacyjności, nie zaś nauka tzw. klikania.

Marcin Adamski, kierownik ds. promocji zastosowań geoinformacji

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
00-764 Warszawa, ul. Sobieszyńska 8

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od blisko 25 lat promuje zastosowania technologii geoinformacyjnych w pracy jednostek administracji publicznej.

www.gridw.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, ela@gridw.pl, tel. tel. (22) 840 66 64 (w. 116), starszy specjalista – geoinformacja, ochrona środowiska.