Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
1
6
3
0
osoby poparły już inicjatywę
 

Rada Programowa

Rada Programowa Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych
Zadaniem Rady Programowej jest wskazywanie kierunków oddziaływania Porozumienia, poszukiwanie instrumentów wsparcia jego działań jak i działań jego partnerów, poddawanie pod dyskusję najistotniejszych zagadnień związanych z celami Porozumienia, programowanie jego rozwoju.

Zgodnie z przyjętymi Zasadami Porozumienia Radę Programową powołał Lider Cyfryzacji, będący jej przewodniczącym. Nowy skład Rady Programowej zostanie ogłoszony wkrótce.

Włodzimierz MarcińskiWłodzimierz Marciński
Przewodniczący Rady, Lider Cyfryzacji w Polsce, 

Wejście w świat cyfrowy to nie krótkie zauroczenie. Technologie cyfrowe tworzą naturalną symbiozę z szeregiem sfer naszych aktywności. Rozwijamy je a one zmieniają nasze życie.  Te relacje są trwałe i bez wątpienia będą się pogłębiały.
Warto pamiętać, że umiejętności cyfrowe to nie tylko łatwość nawiązywania znajomości, bycie w sieciach społecznościowych, gry, muzyka, pomoc w odrabianiu lekcji. To także szansa na poznanie świata, na rozwijanie zainteresowań, na ciekawą pracę, na realizację aspiracji życiowych.  Umiejętności cyfrowe to umiejętności dla przyszłości.