Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
1
9
9
7
osoby poparły już inicjatywę
 

Rada Programowa

Rada Programowa Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych
Zadaniem Rady Programowej jest wskazywanie kierunków oddziaływania Porozumienia, poszukiwanie instrumentów wsparcia jego działań jak i działań jego partnerów, poddawanie pod dyskusję najistotniejszych zagadnień związanych z celami Porozumienia, programowanie jego rozwoju.

Zgodnie z przyjętymi Zasadami Porozumienia Radę Programową na na lata 2017/2018 powołał Lider Cyfryzacji, będący jej przewodniczącym. Kolejne składy będą wyłanianie zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami. Skład Rady Programowej na lata 2017/2018 jest podany poniżej:

Włodzimierz MarcińskiWłodzimierz Marciński
Przewodniczący Rady, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

Wejście w świat cyfrowy to nie krótkie zauroczenie. Technologie cyfrowe tworzą naturalną symbiozę z szeregiem sfer naszych aktywności. Rozwijamy je a one zmieniają nasze życie.  Te relacje są trwałe i bez wątpienia będą się pogłębiały.
Warto pamiętać, że umiejętności cyfrowe to nie tylko łatwość nawiązywania znajomości, bycie w sieciach społecznościowych, gry, muzyka, pomoc w odrabianiu lekcji. To także szansa na poznanie świata, na rozwijanie zainteresowań, na ciekawą pracę, na realizację aspiracji życiowych.  Umiejętności cyfrowe to umiejętności dla przyszłości.

 Skład Rady Programowej na lata 2017 – 2018

Agnieszka Aleksiejczuk                  – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Iwona Brzózka-Złotnicka               – Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania

Blanka Fijołek                                  – Samsung Polska

Radosław Jasiński                           – Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Karol Karczewski                             – Lime Devices

Artur Krawczyk                               – Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Ewa Krupa                                        – Fundacja Orange

Dagmara Krzesińska                      – Fundacja Koalicja dla Innowacji

Tomasz Łukawski                            – Szkoła Podstawowa nr. 3 w Ząbkach k/Warszawy

Artur Marcinkowski                       – Fundacja Widzialni

Włodzimierz Marciński                 – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Paweł Sieczkiewicz                         – Telemedi

Tomasz Sielicki                                – Sygnity

Wojciech Strzałkowski                  – Allegro

Jacek Wojnarowski                        – Instytut Spraw Publicznych