Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
4
2
0
osoby poparły już inicjatywę
 

PoLand of IT masters !

thumbnail_LOGO HUB ALTER

„Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania – czyli o informatykach, polskiej żyle złota”.

logoKwadr-06Polskie Towarzystwo Informatyczne w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych realizuje projekt „Land of IT masters – hub informacyjny o światowych sukcesach polskiej informatyki”. Pozwala on stworzyć organizacyjnie system stałego monitorowania oraz nagłaśnianie doniesień (przede wszystkim w języku angielskim, ale dodatkowo także po polsku) o osiągnięciach polskich informatyków oraz produktów ich pracy w obszarze technologii cyfrowych .

Lider Cyfryzacji

Jak mówi Wlodzimierz Marciński – Przewodniczący Rady Programowej SPRUC i członek Zarządu PTI – kierujący projektem: „tworzy się w ten sposób pozytywny wizerunek polskiej informatyki i budującego się potencjału Polski – kraju mądrych ludzi.  Polska ma wielu uzdolnionych informatyków, ale potrzebuje ich znacznie więcej. Myślę, że pokazywanie sukcesów zadziała inspirująco także na młode pokolenie szukające swojego miejsca w przyszłości”.
Wspomniany hub informacyjny tworzy strona internetowa https://hub.landotitmasters.pl jest także obecny na Facebooku oraz Linkedin.

Do zgłaszania informacji o ciekawych na skalę międzynarodową osiągnięć polskiej informatyki zaproszone zostało grono wybitnych ekspertów, którzy zadeklarowali współpracę w charakterze korespondentów/ambasadorów projektu. Nad doborem wartościowych doniesień, które będą zamieszczane w hubie informacyjnym zadba specjalna grupa recenzentów. O jakość publikowanych materiałów zadbają profesjonalni redaktorzy oraz tłumacze.

Do huba trafiają informacje dotyczące indywidualnych osiągnięć np. karier naukowych czy biznesowych, sukcesów we współzawodnictwie (m.in. w międzynarodowych olimpiadach informatycznych, mistrzostwach w programowaniu czy innych konkursach o skali globalnej), wyjątkowych produktów IT polskiego autorstwa, a także poświęconych informatyce wydarzeń organizowanych w Polsce o zasięgu międzynarodowym. Wykorzystywane one będą w celach promocji Polski w świecie. Inicjalnie przez polskie placówki dyplomatyczne, ale także przy okazji takich wydarzeń promocyjnych jak targi, wystawy czy misje handlowe. Odbiorcami informacji są nie tylko firmy sektora IT, ale także media oraz ośrodki badawczo-analityczne.

Organizatorzy hub’u informacyjnego deklarują starania aby stał się on miejscem dzielenia się informacjami przez wszystkich zainteresowanych tworzeniem pozytywnego wizerunku polskiej informatyki.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce jest partnerem wspierającym inicjatywę utworzenia huba oraz projektu PoLAND of IT masters.

thumbnail_LOGO HUB ALTER