Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
0
8
osoby poparły już inicjatywę
 

Podziękowania od Lidera Cyfryzacji

podziekowanie-code-week-2016
Lider Cyfryzacji skierował list do wszystkich organizatorów wydarzeń przeprowadzonych podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania w dniach 15-23 października 2016 r.
Pragnę złożyć Państwu wyrazy podziękowania za ogromne zaangażowanie oraz wkład jaki wnieśliście w przygotowania oraz przebieg tegorocznego Tygodnia Kodowania, wspaniałej inicjatywy łączącej wiele nie tylko europejskich krajów.
To dzięki Wam, tak jak w latach poprzednich, Polska aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach Tygodnia, walcząc o europejski prymat. Osiągnęliśmy wielki sukces, znacznie rozszerzając krąg zainteresowanych oraz docierając do najodleglejszych
miejsc w Polsce. Tydzień, który w naszej opinii trwa cały rok, pokazuje jak wielkie jest zainteresowanie dzieci chęcią poznania innej, jak tylko zabawa czy komunikacja, roli komputera, tableta czy smartfona. Nauka kodowania im to oferuje. A może zaoferuje w przyszłości znacznie więcej – ciekawy zawód i miejsce pracy, wspaniałą przyszłość.
A Polsce powód do dumy i światową opinię kraju znakomitych informatyków.
Jeszcze raz dziękując, życzę dalszych sukcesów i pogłębiania pasji działania na rzecz innych.