Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Opracowanie dla administracji publicznej – „Startup wiza”

Startup Poland w Deklaracji Programowej zwrócił uwagę na a rosnącą potrzebę wypracowywania krajowych przepisów, które sprzyjają zatrudnianiu specjalistów spoza Unii Europejskiej. Obserwujemy zmiany w tym kierunku na całym świecie. Wynikają one przede wszystkim z intensywnie rosnącego popytu na specjalistów w dziedzinie informatyki oraz niewystarczającej podaży talentów gotowych do wypełnienia pogłębiającej się luki. Polskie startupy i duże firmy programistyczne z krajów Europy Środkowo-Wschodniej skorzystałyby z liberalizacji przyznawania polskich wiz specjalistom spoza UE.

 

“Poland does not have a startup visa, and Eliza is active in trying to get the country to pass one. She talked about the importance of language in this effort: talking about “talent” can resonate more with policymakers than “migration,” for example. Eliza also suggested that perhaps some countries should experiment with startup visa pilots, testing a fixed number and evaluating their effects.” (http://wearegen.co/gew/startup-nations-summit-capstone-gew)

Eliza Kruczkowska, Prezes Fundacji Startup Poland

 

Fundacja Startup Poland
Centrum Przedsiębiorczości ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa

Opis działalności: Jesteśmy głosem społeczności polskich startupów w Polsce. Naszym celem jest budowanie świadomości wielkiego potencjału startupów wśród decydentów, polityków i samorządowców.
http://startuppoland.org/

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Eliza Kruczkowska, eliza@startuppoland.org, tel. 508 295 565, Prezes Fundacji Startup Poland