Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
4
2
0
osoby poparły już inicjatywę
 

O wyróżnieniu LISTA 100 – Informacje – Partnerzy

porozumienie_karuzela

Piąta edycja Listy 100  w 2021 została rozstrzygnięta!

 

Lista 100 jest inicjatywą Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Prezentuje ona sylwetki 100 osób, które na przestrzeni kończącego się roku w wyjątkowy sposób przyczyniały się do rozbudowywania świadomości oraz kompetencji cyfrowych w naszym kraju.

logo_lista_poziom_2021
2020-12-18_15-06-17Fot. Ogłoszenie LISTY 100 w 2020

Znalezienie się na Liście 100 jest wyrazem uznania środowiskowego, gdyż nominują do niej laureaci wcześniejszych list, osoby same bardzo aktywne na polu przybliżania technologii cyfrowej w swoich otoczniach zawodowych, lokalnych czy regionalnych. Ostatecznego wyboru spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje Kapituła Listy 100, w oparciu o regulamin jej funkcjonowania. Laureatom Listy, poza szacunkiem całego środowiska, co jest chyba najważniejsze, przysługuje prawo wykorzystywania logo listy w podpisach ze swoim nazwiskiem. Osoby, które więcej jak trzykrotnie były laureatami listy i zostały po raz kolejny zgłoszone – stają się członkami Honorowej Listy 100.

Do zgłaszania kandydatur do tegorocznej, piątej edycji Listy 100, uprawnionych było ponad 350 wcześniejszych jej laureatów. Spłynęło ponad 150 zgłoszeń, z których Kapituła w głosowaniu niejawnym wybrała 100 laureatów. Jednocześnie 14 osób zasiliło Honorową Listę 100.

Najliczniejszą grupę na nowej liście stanowią pracownice oraz pracownicy szeroko rozumianej oświaty – szkół, uczelni wyższych oraz ośrodków kształcenia. Znaczącą grupę stanowią także osoby aktywne w organizacjach pozarządowych – fundacjach czy stowarzyszeniach.  

Okres pandemii paradoksalnie niezwykle przyczynił się do zwiększenia zainteresowania wykorzystywaniem technologii cyfrowej w wielu obszarach aktywności a szczególnie w edukacji. Nauka czy praca zdalna stała się codziennością i pomoc w zdobywaniu praktycznych umiejętności uczestnictwa cyfrowego stała się nieoceniona. Laureaci Listy 100 byli bardzo aktywni i znaleźli doskonałe pole do działania.

Lista 100 za 2021 rok oraz Honorowa Lista 100 jest publikowana na stronie internetowej SPRUC. Uroczyste odczytanie Listy 100 odbędzie się w połowie stycznia 2022, z przyczyn pandemicznych, online.

Pierwsza lista ogłoszona była w 2017 roku i wpisała się kalendarz wydarzeń związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W latach ubiegłych, ogłaszaniu Listy 100 oraz wręczaniu dyplomów honorowych towarzyszyła okolicznościowa uroczystość z udziałem zaproszonych gości. Jednym z nich był dyrektor generalny DG Connect Komisji Europejskiej Roberto Viola. Nasza inicjatywa znalazła uznanie wśród innych, narodowych koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych skupionych w ramach Digital Skills and Jobs Coalition.

od lewej: Roberto Viola, Marel Hołynski, Włodzimierz Marcinski

od lewej: Roberto Viola, Marel Hołynski, Włodzimierz Marcinski

DSC_2000

Znak Fundacji

Partnerem Listy 100’2021 jest Fundacja Orange, która na co dzień działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży i podnoszenia cyfrowych kompetencji nauczycieli i nauczycielek, m.in. w projekcie darmowych szkoleń z wykorzystania cyfrowych zasobów w edukacji „Lekcja:Enter”.

Skład Kapituły Listy 100 za 2021 rok

Agnieszka Aleksiejczuk, Iwona Brzózka-Złotnicka, Beata Chodacka, Monika Eilmes, Artur Krawczyk, Ewa Krupa, Anna Beata Kwiatkowska, Tomasz Łukawski, Artur Marcinkowski, Włodzimierz Marciński, Katarzyna Nosalska, Jolanta Okuniewska, Jacek Wojnarowski.