Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
1
0
osoby poparły już inicjatywę
 

Lista 100 osób wyróżnionych przez SPRUC

porozumienie_karuzela

Z inicjatywy Lidera Cyfryzacji Włodzimierza Marcińskiego uczestnicy SPRUC postanowili corocznie wyróżniać osoby za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych  w Polsce 2017.

Lista 100 osób zostanie ogłoszona 21 czerwca 2-017 roku podczas konferencji Umiejętności Cyfrowe 2017.pl

Zasady zaliczania do Listy 100 poniżej:

Regulamin zgłoszeń i wyboru

Listy 100 osób, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce ogłaszanej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

/regulamin przejściowy, dotyczący wyłącznie roku 2017/

 1

 1. Organizatorem procesu wyboru oraz ogłaszania listy jest Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, zwane dalej SPRUC.
 2. Lista wyróżnionych osób nosi nazwę „Lista 100 osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w skrócie Lista „100” i jest ogłaszana raz do roku.
 3. Wyróżnienie poprzez umieszczenie na Liście ”100” jest przyznawane osobom indywidualnym za wyróżniającą się działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. Wkład ten może się przejawiać poprzez działalność edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wpieranie rzeczowe i finansowe projektów, opracowywanie polityk publicznych z zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych.
 4. Kandydatów, w pierwszej edycji (rok 2017) zgłaszają członkowie Rady Programowej SPRUC, przy czym każdy z członków może zgłosić do 10 osób.
 5. Zgłoszenie następuje bezpośrednio na udostępnionym formularzu.
 6. Zgłaszane kandydatury przez poszczególne osoby powinny zostać uszeregowane pod kątem wagi jaką przywiązuje się do dorobku danej osoby.
 • 2
 1. Kapituła pierwszej edycji Listy „100” jest powoływana przez Przewodniczącego Rady Programowej SPRUC.
 2. Kapituła składa się z 5-10 członków.
 3. Przewodniczącym Kapituły I edycji 2017 jest Lider Cyfryzacji, Przewodniczący Rady Programowej, który kieruje pracami Kapituły i przewodniczy jej obradom.
 4. Przewodniczący Kapituły ustala termin nadsyłania kandydatur.
 5. W sytuacji gdy po upływie terminu nie zostanie zebranych 100 kandydatur, Przewodniczący jest upoważniony do skierowania dodatkowych zapytań do członków Kapituły.
 6. Kapituła podejmuje decyzję w formie uchwały  zawierającej listę nazwisk ułożoną w porządku alfabetycznym.
 7. Dopuszcza się elektroniczną formę przyjęcia uchwały.
 • 3
 1. Regulamin zgłoszeń i wyboru I edycji Listy „100” jest umieszczony na stronie internetowej SPRUC.