Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
1
0
osoby poparły już inicjatywę
 

Cyfrowo bezpieczni!

logo-cyfrowobezpiecznipl-2

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (www.mwi.pl) – uczestnik SPRUC – realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski projekt CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i rodzinie pośród uczniów i rodziców. Do końca roku 2018 jego działaniami zostanie objęte ponad 2200 szkół w całym kraju.

Kluczowym wydarzeniem projektu w 2016 roku będzie Konwent Projektu Cyfrowobezpieczni.pl realizowany pod hasłem BEZPIECZNIE INTER@KTYWNI, który odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. w Warszawie.

Konwent będzie wydarzeniem dwudniowym. Pierwszego dnia podsumowany zostanie przez przedstawicieli MEN oraz SMWI pierwszy rok realizacji projektu Cyfrowobezpieczni.pl oraz konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni!. Kolejny elementem Konwentu będzie cykl prezentacji, które przedstawią:

  • Dr Łukasz Srokowski (Fabryka Przyszłości), Łukasz Tomczyk, Ph. dr. inż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – na temat wyników badań nad kompetencjami uczestników projektu Cyfrowobezpieczni.pl w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego na starcie projektu
  • Rafał Lew – Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników i Innowacji MEN – na temat działań Rządu RP w zakresie cyfryzacji szkół
  • Dr Małgorzata Baran, Prorektor Collegium Civitas – na temat kompetencji wiedzy uczniów i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego
  • Marcin Bochenek, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – na temat bezpieczeństwa cyfrowego w polskich szkołach.
  • Artur Lipiński, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie – na temat prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa

 Zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc pierwszego dnia, serdecznie Państwa zapraszam do udziału w pierwszym dniu Konwentu Projektu Cyfrowobezpieczni.pl, który odbędzie się w hotelu Airport Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie. Rejestracji udziału w Konwencie można dokonać w serwisie: https://www.cyfrowobezpieczni.pl/formularz-zgloszeniowy/konwent-bezpiecznie-interaktywni

Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu: https://www.cyfrowobezpieczni.pl/uploads/filemanager/programy/Program%20konwentu_8-9.11.pdf .