Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Wdrożenie polskiej wersji e-Competence Benchmark

e-Competence Benchmark to interaktywne narzędzie, które pozwala na identyfikację własnych kompetencji w różnych obszarach ICT i skorelowanie ich z określanymi przez europejskie ramy kwalifikacji ścieżkami karier. Udział w badaniu polega na wypełnieniu ankiety dot. własnego profilu zawodowego i poziomu posiadanych umiejętności w szeregu zdefiniowanych obszarów. Wynikiem jest syntetyczne zestawienie, pozwalające określić własne kompetencje i dopasować je do jednego z wielu informatycznych profili zawodowych. Narzędzie pomaga również zidentyfikować elementy warte uzupełnienia w celu lepszego dopasowania posiadanej wiedzy do wybranego profilu zawodowego. Narzędzie zostało opracowane przez CEPIS, a wdrożenia jego polskiej wersji dokonało PTI.

Narzędzie jest dostępne pod adresem: http://www.cepisecompetencebenchmark.org

Grszegorz_Szyjewski e-Competence Benchmark pozwala użytkownikowi ocenić własne umiejętności zawodowe i wskazuje ewentualne obszary, w których warto uzupełnić wiedzę/umiejętności celem lepszego dopasowania do wybranego profilu zawodowego. Zebrane dane będą pomocne w kreowaniu unijnej polityki związanej z określaniem profili zawodowych, m.in. w obszarze ICT.

mgr Grzegorz Szyjewski

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Puławska 39 / 4, 02-508 Warszawa

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego.

www.pti.org.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Grzegorz Szyjewski, e-mail: g.szyjewski@post.pl