Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Wdrożenie nowych programów certyfikacji ECDL

PTI jest polskim operatorem Fundacji ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych), która również przystąpiła do Wielkiej Koalicji. W ramach zapoczątkowanych przez Fundację ECDL działań, PTI wdraża program certyfikacji „Nowy ECDL”. Podstawowe zmiany w programie certyfikacji ECDL to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Kompetencje cyfrowe walidowane certyfikatami ECDL znalazły się w projekcie Polskiej Ramy Kwalifikacji. We współpracy z polskimi naukowcami i Fundacją ECDL, PTI stworzyło oraz realizuje program certyfikacji umiejętności komputerowych nauczycieli (program PTI e-Nauczyciel). Program ten wspiera inne polskie przedsięwzięcia związane z kształceniem nauczycieli w zakresie wykorzystania technik komputerowych w nauczaniu, takie jak „Cyfrowa Szkoła” czy „Szkoła z klasą 2.0”.

http://www.ecdl.pl/

JPulwarski Kompetencje cyfrowe, zwłaszcza nie-informatyków którzy do swej pracy wykorzystują technologie informatyczne, to dziś podstawa rozwoju gospodarczego. Do walidacji tych kompetencji służy ECDL, zarówno w swych podstawowych profilach jak i w programach certyfikacji w konkretnych zawodach jak e-Nauczyciel czy e-Urzędnik.

dr inż. Jacek Pulwarski

Polskie Biuro ECDL
Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Puławska 39 / 4, 02-508 Warszawa

Polskie Biuro ECDL jest jednostką nadzorującą i koordynującą pracę regionalnych struktur ECDL.

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL, e-mail: jacek.pulwarski@ecdl.pl