Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
8
5
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Szlachetna Paczka

 wiosna_mini Jako realizator SZLACHETNEJ PACZKI budujemy i rozwijamy systemy IT, które służą organizacji i przekazywaniu pomocy dla najbardziej potrzebujących. W 2014 r. z naszego systemu skorzystało ponad 800 tys. osób. Wdrażamy również projekty na rzecz rynku pracy – dedykowane osobom bezrobotnym (niepełnosprawnym , osobom w wieku 50+).W celu aktywizacji zawodowej tych grup realizowaliśmy od 2011-2015 r. wiele programów szkoleniowych rozwijających ich kompetencje cyfrowe potrzebne na rynku pracy.

www.wiosna.org.pl, www.szlachetnapaczka.pl

ks Jacek Stryczek„Pamiętam kiedyś panie z poczty w małej miejscowości, które liczyły ręcznie, podczas gdy praktycznie wszyscy petenci używali już komputerów. Na pewno planując swoją karierę zawodową, należy obecnie „nadążać za czasami”, z wyprzedzeniem dokształcać się, bo w sytuacji kolejnych, szybkich zmian, można „wypaść z obiegu”. Dla mnie kompetencje cyfrowe to po prostu opanowanie narzędzia, dzięki któremu można wykorzystać wiedzę merytoryczną. Jak kiedyś nauka pisania, czy liczenia. To po prostu trzeba umieć!”

ks. Jacek Stryczek – Prezes Stowarzyszenia WIOSNA

 

Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21
31-031 Kraków

Stowarzyszenie WIOSNA funkcjonuje od 2001 r. realizując innowacyjne i ogólnopolskie programy społeczne, w które angażujemy corocznie ponad 20 tys. wolontariuszy. Celem naszych działań jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym ludzie będą potrafili „mądrze” pomagać sobie nawzajem oraz rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.

www.wiosna.org.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Anna Woźniak, Menadżer ds. Projektów i Wnioskowania
anna.wozniak@wiosna.org.pl, nr tel: +48 783 430 183