Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Strona Internetowa bez Barier

Widzialni logo Fundacja Widzialni wraz z Uniwersytetem Śląskim oraz posłem do Parlamentu Europejskiego Rafałem Trzaskowskim jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu Strona Internetowa bez Barier (www.konkurs.widzialni.org) adresowanym do jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora komercyjnego. Konkurs organizowany jest od 2009 roku. Jego celem jest propagowanie idei Internetu wolnego od barier i dostępnego dla wszystkich oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji w Internecie. Corocznie do konkursu zgłasza się ponad sto podmiotów.

Wojciech KuleszaKonkurs ma za zadanie promować idee dostępności wykorzystując formułę pozytywnej rywalizacji. Biorący udział w konkursie nie tylko powiększają swoją wiedzą na temat standardów dostępności ale także, co bardzo ważne promują dostępność w swoim środowisku, lokalnie i bezpośrednio.

Prezes Fundacji Widzialni Wojciech Kulesza

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, edukacja cyfrowa, dostępność stron www – audyty, badania, szkolenia. WCAG 2.0. Realizacja projektów dofinansowanych z EFS.

www.widzialni.org

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:

Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji, e-mail: artur@widzialni.org, tel. 600 360 581