Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Reklamuj świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy

Celem akcji jest propagowanie wśród reklamodawców umieszczania reklam w serwisach z legalnymi treściami, które mają w poszanowaniu przepisy obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne. Jako organizacji zrzeszającej podmioty działające w internecie, zależy nam na uświadamianiu marketerom, iż komunikacja w portalach promujących treści legalne jest istotna zarówno dla wizerunku marki jak i dla reklamowanego produktu. Problem istnienia nielegalnych serwisów oraz czerpania przez nie zysków z reklam jest zdaniem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska niezwykle istotny, gdyż niesie za sobą długofalowe konsekwencje nie tylko etyczne i społeczne, ale także finansowe. Serwisy umożliwiające nielegalnie dostęp do treści powodują zmiany w strukturze przepływów finansowych pomiędzy podmiotami. W krótkim okresie głównymi poszkodowanymi są podmioty oferujące legalny dostęp do treści – kina, platformy kablowe i satelitarne, kanały telewizyjne czy legalne serwisy VOD. W dalszej perspektywie tracą także kolejne podmioty w łańcuchu powiązań: producenci, twórcy i podmioty wspierające produkcję, a także skarb państwa. Projekt współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Filmowego.

Inicjatywa ma służyć rozwojowi legalnego rynku internetowego przez odcięcie wpływów reklamowych serwisom pirackim i przekierowanie ich do serwisów legalnych.

 

 

 

 

Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu

 

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
Ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród ponad 200 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie.

www.iab.org.pl
Organizacja branżowa

Kontakt:
Juliusz Zaborowski
+48 22 434 21 58
j.zaborowski@iab.org.pl
Project Manager