Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 

Regionalny System Ostrzegania w każdym województwie

Telewizja Polska RSO to system ostrzegania i informowania społeczeństwa o wszelkich zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych, np. powodziach, pożarach, katastrofach ekologicznych. RSO wykorzystuje różne kanały przekazu. Dzięki poradnikom video pełni także rolę edukacyjną. Uczy udzielania pierwszej pomocy, zachowania w przypadku pożaru, powodzi i w wielu innych sytuacjach.Komunikaty emitowane są na telewizorach odbierających programy TVP w naziemnej telewizji cyfrowej. Koncepcja RSO powstała w TVP zakłada ścisłą współpracę z wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego. Pilotażowe wdrożenie miało miejsce w Lubuskiem.

We współpracy z MAiC i wojewodami system jest rozwijany we wszystkich województwach.

Paweł KąckiTelewizja Polska jako pierwsza na polskim rynku uruchomiła serwis telewizji hybrydowej. To na jego bazie uruchomiony został Regionalny System Ostrzegania. Poza informowaniem o zagrożeniach pokazuje ogromne możliwości wzbogacania tradycyjnego przekazu linearnego o przekaz cyfrowy.

Paweł Kącki, Telewizja Polska, koordynator projektu RSO