Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
3
5
2
osoby poparły już inicjatywę
 
Badania Dobre praktyki Słownik

Publikacja „GIS w szkole. Poradnik dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.”

UNEP/GRID-Warszawa Opracowanie poradnika stanowiło zwieńczenie realizacji projektu „Akademia EduGIS”, promującego efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjne bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej.
W publikacji szczególną rolę poświęcono technologiom geoinformacyjnym (GIS), czyli narzędziom i aplikacjom, które pozwalają na pozyskiwanie, przetwarzanie i dzielenie się informacją na mapach cyfrowych. Przykładowe scenariusze ukazują możliwości zastosowania tych narzędzi na lekcjach, podczas zajęć pozalekcyjnych, czy w trakcie wycieczek szkolnych. Towarzyszą im zestawy dodatkowych materiałów edukacyjnych (prezentacji, kart pracy, itp.) dostępne na portalu projektu.

www.edugis.pl

Elżbieta Wołoszyńska-WiśniewskaRozwijanie zainteresowania uczniów otaczającym światem to niezbędny element budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Dlatego też w nowoczesnej edukacji szczególną rolę odgrywają tzw. geo-media, czyli środki przekazu, które bazują na prezentacji informacji w oparciu o mapę cyfrową.

Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, starszy specjalista – geoinformacja, ochrona środowiska

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
00-764 Warszawa, ul. Sobieszyńska 8

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest liderem w promowaniu wykorzystania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych bazujących na TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej.

www.gridw.pl

kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę w ramach Porozumienia:
Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, ela@gridw.pl, tel. tel. (22) 840 66 64 (w. 116), starszy specjalista – geoinformacja, ochrona środowiska.